Establir els objectius

Plantejar-vos els motius pels quals teniu interès en un idioma us pot ajudar a enfocar millor el vostre estudi. Us proposem que hi reflexioneu, seguint les pautes següents:

basket21. Penseu quin és el motiu pel qual voleu aprendre anglès.

 • Tenir més oportunitats professionals
 • Comunicar-vos amb gent d’altres països
 • Interès personal
 • Presentar-vos a un examen
 • Acreditar el nivell
 • Sol·licitar una beca de mobilitat per estudiar a l’estranger
 • Fer recerca
 • Altres

2. Feu una llista de les situacions específiques on haureu d’utilitzar l’idioma.
Per exemple: prendre apunts, llegir llibres o premsa, assistir a classe, escoltar conferències, redactar textos acadèmics, mantenir correspondència empresarial o participar en reunions.

3. Penseu quins àmbits necessitareu treballar per a cada situació:

 • Gramàtica
 • Vocabulari
 • Comprensió oral (escoltar)
 • Comprensió escrita (llegir)
 • Expressió oral (parlar)
 • Expressió escrita (escriure)

4. Quins temes de vocabulari us faran falta?
Lèxic del món empresarial, llenguatge acadèmic o de docència universitària, terminologia específica, vocabulari per viatjar, etc.

5. Feu una llista de necessitats, i prioritzeu-les.
Us servirà de base per elaborar-vos un pla d’estudi, i per intentar treballar les situacions que us trobareu i les habilitats d’acord amb les vostres necessitats i el nivell de coneixements.

6. Poseu-vos objectius realistes
Aneu avançant a base d’objectius petits, però també amb constància. No vulgueu anar massa de pressa!

Com gestionar els objectius i els terminis en l’aprenentatge

Quan ens proposem estudiar un idioma de manera autònoma és important establir els objectius clarament. Cal que les nostres metes siguin realistes i adequades, però també hem d’avançar amb decisió, motivació i sentit pràctic, i supervisar el nostre progrés i ritme de treball. Per aconseguir-ho, ens pot anar bé ser conscients de quins terminis pot tenir l’aprenentatge d’una llengua:

Establir els objectiusObjectius a curt termini: són els que ens establim en el nostre dia a dia. Per exemple, entendre un concepte gramatical concret, llegir un llibre, o treballar un vocabulari específic. Són objectius tangibles que ens ajuden a organitzar-nos i a progressar, i ens proporcionen satisfacció a mesura que els assolim.

Objectius a mitjà termini: establir-se metes a mitjà termini és una excel·lent manera de motivar-se i perseverar. Per exemple, ens podem plantejar presentar-nos a un examen oficial en una data determinada, o sol·licitar una beca de mobilitat per anar a l’estranger.

Objectius a llarg termini: són la raó per la qual estudiem l’idioma, per exemple per comunicar-nos amb gent d’altres països, viatjar, desenvolupar-nos professionalment en anglès, assolir un determinat nivell, etc. Sempre els hem de tenir presents perquè són el nostre principal incentiu.

El termini final? De fet, no existeix! Encara que arribeu a un punt on ja podeu utilitzar l’idioma professionalment i personalment, sempre us caldrà mantenir-lo i millorar-lo.