El vocabulari

El vocabulariEl lèxic de la llengua anglesa

 • El vocabulari de l’anglès és relativament fàcil per a nosaltres. Aproximadament un 50% de les paraules vénen del llatí, és a dir que s’assemblen a les nostres, i l’altre 50% són germàniques. Us aconsellem que us centreu en les paraules germàniques, que no us seran tan familiars.
 • Tendim a parlar usant de forma abusiva paraules romàniques, però sense les germàniques sempre ens falta alguna cosa. Per exemple, direm abans force que strength. Ambdues paraules es poden traduir per “força” en català, però tenen matisos diferents.
 • Compte amb els falsos amics! No totes les paraules d’origen llatí volen dir el mateix en anglès que en català. Un exemple clar i divertit és el de embarassed, que no vol dir “embarassat”, sinó “avergonyit”!
 • Haureu de dedicar especial atenció als phrasal verbs, que són una de les principals dificultats de l’anglès. Com molt bé sabeu, són combinacions de verbs amb preposicions que donen com a resultat un nou verb amb un significat o un matís diferent. Per exemple: write és “escriure”, i write down és més aviat “apuntar quelcom”. Heu de treballar les preposicions i la manera com es combinen amb els verbs. Així les interioritzareu, i desenvolupareu una intuïció que us ajudarà a dominar-los.
 • Fixeu-vos en les frases i expressions comunes de la llengua anglesa, que es fan servir en situacions concretes. Per exemple: «anyway», «take it easy», «no worries» o «watch out!».

Estratègies per treballar el vocabulari

 • Intenteu determinar quin vocabulari necessiteu i on podeu trobar-lo.
 • Hi ha paraules que són més freqüents, i les haureu de prioritzar. No us capfiqueu si n’oblideu algunes de poc habituals.
 • Per consultar dubtes relacionats amb el significat dels mots, no us limiteu a buscar-ne la traducció en un diccionari bilingüe. Si teniu un nivell de comprensió de l’anglès mitjà o avançat, utilitzeu també els diccionaris monolingües, que us proporcionaran definicions, exemples i altra informació important.
 • Estudiar-vos llistes de vocabulari us pot ser útil si us voleu preparar per a algun examen o per a alguna situació concreta. Però no us limiteu a memoritzar paraules aïllades. És preferible treballar-les en el seu context: fent exercicis o bé escrivint textos i frases.
 • A l’hora d’adquirir vocabulari nou, també és millor fer-ho a partir del context: llegint molt, mirant la televisió, escoltant la ràdio, etc. Feu-ho de manera activa, prenent nota del lèxic nou que us trobeu.
 • Per assimilar els mots, a moltes persones els ajuda associar-los amb imatges.
 • També hi ha qui prefereix treballar les paraules de manera agrupada, per exemple per àrees temàtiques. O segons si són substantius, adjectius, etc. O si són de la mateixa família, per exemple el verb speak, el substantiu speech o l’adjectiu speechless. O bé sinònims (talk, say, tell, go) i antònims (be quiet, be silent, shut up).  O fins i tot les podeu llistar en funció de si les teniu més apreses o menys. Busqueu els sistemes que us vagin millor.
 • La majoria del diccionaris en línia ofereixen la pronunciació dels mots. Acostumeu-vos a escoltar-la i repetir-la a poc a poc uns quants cops.

Aquesta secció ha comptat amb la col·laboració de l’Albert Badosa Roldós, que ha elaborat l’apartat «El lèxic de la llengua anglesa».