La gramàtica

La gramàticaLa gramàtica és un àmbit important en el domini d’una llengua, perquè ens ajuda a parlar-la i escriure-la correctament. Els següents consells poden ajudar-vos a millorar-la:

  • La gramàtica anglesa és força semblant a la nostra i, per tant, no és difícil, però hi ha aspectes que són bastant diferents i hi els haureu de dedicar més atenció. Per exemple, les quatre formes del condicional, o les estructures que nosaltres no tenim en la nostra llengua, com I want you to do dance (vull que ballis), I did it for him to come (ho vaig fer perquè ell vingués) o les question tags.
  • Per treballar-la cal fer exercicis, però també necessitareu una bona gramàtica de consulta per resoldre els dubtes que us vagin sorgint.
  • A Internet hi ha recursos que us ajudaran a practicar-la, però en alguns casos poden ser insuficients i us caldrà recórrer a bibliografia. Des d’aquí us recomanem webs i llibres, que trobareu a l’enllaç sota aquestes línies.
  • És molt útil fer fitxes o esquemes amb els aspectes que us resultin més difícils. D’aquesta manera «ordenareu» les regles a la vostra manera, recordareu millor les estructures i tindreu una font de consulta personalitzada que us serà útil.
  • No us limiteu a un sol nivell. Si teniu dificultats amb algun tema, podeu treballar amb materials d’un nivell immediatament inferior.
  • És molt habitual practicar la gramàtica per escrit, per exemple fent exercicis d’omplir els buits o d’opció múltiple. Però també és aconsellable que ho feu oralment, formulant frases amb les estructures que aneu aprenent. Així adquirireu agilitat. Podeu fer-ho sols, o també en parella o en grup. Per exemple, amb la vostra parella d’intercanvi lingüístic, si en teniu. En aquest darrer cas, podria anar-vos molt bé si abans de conversar us prepareu prèviament els temes, el vocabulari i la gramàtica que fareu servir.

Aquesta secció ha comptat amb la col·laboració de l’Albert Badosa Roldós, que ens ha esmentat alguns aspectes de la gramàtica anglesa que són diferents als de la nostra, i als qual cal dedicar més atenció.