Com acreditar-se

Un dels inconvenients que sovint s’atribueixen a l’autoaprenentatge és que no proporciona cap títol que acrediti el nivell de llengua que hem assolit, fet que pot ser un obstacle, per exemple, si volem accedir a una feina.

Però, de fet, això no és cert. Encara que no ens haguem matriculat en cap curs, tenim moltes opcions de presentar-nos a exàmens de certificació de nivell de manera lliure, si considerem que estem preparats per fer-ho.

Hi ha diferents institucions acreditades que ofereixen exàmens de certificació de llengua anglesa segons el Marc europeu comú de referència (MECR), és a dir dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 oficialment reconeguts a la Unió Europea. A aquests exàmens us hi podeu presentar per lliure.

Des d’aquí us proposem algunes alternatives diferents per acreditar-vos. Informeu-vos bé de com funciona cadascuna, i així podreu triar l’examen que us vagi millor en funció dels vostres objectius, situació i nivell de llengua. Són les següents:

 • La Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre inclou les taules oficials per al reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del sistema universitari de Catalunya.
 • A més de les titulacions especificades a les taules, s’admeten també les certificacions següents:
  • Les titulacions d’universitats estrangeres cursades en anglès, francès, italià o alemany.
  • El certificat d’assoliment d’ensenyaments secundaris, expedit per una escola que imparteixi la formació en llengua francesa, italiana, anglesa o alemanya.
  • La titulació en Filologia, Traducció i Interpretació o equivalent en una de les quatre llengües estrangeres que es demanen per accedir al màster.
  • La certificació d’haver cursat almenys el 10% d’assignatures d’estudis universitaris (grau, màster oficial o programa de doctorat) en una de les quatre llengües esmentades.
  • Els certificats d’assoliment de coneixements lingüístics de nivell B1 o superiors expedits per les escoles d’idiomes de qualsevol universitat espanyola.