Seguiment i autoavaluació

Seguiment i autoavaluacióEls estudiants autodidactes hem de valorar si el nostre aprenentatge està essent eficaç, i també supervisar i redefinir el nostre pla de treball si és necessari. A continuació us indiquem alguns mecanismes per fer-ho:

 

Autoavaluació

 • Quan feu un exercici, acostumeu-vos a:
  • Prendre nota de quines habilitats o àrees de la llengua heu treballat.
  • Apuntar-vos quantes respostes heu fet bé o malament, i avaluar-vos.
  • Anotar quins aspectes no heu entès bé o us caldria millorar, i incorporar-los al vostre pla d’estudi.
 • Avanceu a base d’objectius petits i específics. Per exemple, entendre un tema gramatical, o treballar un vocabulari concret. Verifiqueu el vostre progrés de cada objectiu, i “marqueu-lo” com a treballat.
 • Podeu fer avaluacions basant-vos en períodes d’estudi concrets, que us ajudaran a prendre consciència de què heu après en aquest temps.
 • De tant en tant, comproveu el vostre progrés general. Per exemple, tornant a fer un test de nivell, o repetint algun exercici on hagueu tingut dificultats.
 • També us pot anar bé enregistrar-vos parlant anglès: pronunciant frases aïllades o discursos breus. Escoltar-vos us servirà per detectar qüestions que heu de millorar, tant de pronunciació com de contingut lingüístic. Igualment, us serà molt útil si us enregistreu imitant un text pronunciat per un nadiu, ja que podreu comparar-vos amb ell.
 • Intenteu fer sempre una autovaloració positiva. No us fixeu només en els errors, i doneu rellevància als objectius que heu assolit.
 • Mantingueu un diari o una taula de seguiment, on deixeu constància dels vostres resultats.

Seguiment i autoavaluació

 

Avaluació entre estudiants

Tots els aprenents tenim aptituds i estratègies diferents, de manera que sovint ens podem ajudar, complementar o supervisar entre nosaltres. A la secció «Aprenentatge social i compartit» us hem indicat com podeu formar-vos un grup d’aprenentatge, i a continuació us deixem dos exemples de com el grup us pot servir per a l’avaluació:

 • Intercanvieu-vos les tasques per corregir-les o comentar-les mútuament.
 • Feu algunes activitats de manera grupal. D’aquesta manera sorgiran esmenes dins la dinàmica de treball.

 

Avaluació d’un nadiu

Els parlants nadius d’anglès poden detectar errors i altres qüestions que ens poden ser útils, encara que no siguin professors de la llengua. Un dels àmbits on us podran ajudar millor és en la correcció de l’expressió escrita, i per això us aconsellem que acudiu a ells amb aquesta finalitat. Com ja hem explicat, hi ha comunitats virtuals d’intercanvi de correccions, on persones natives revisaran les vostres redaccions a canvi que vosaltres feu el mateix en la vostra llengua. Aprofiteu-les!

Avaluació d’un tutor o assessor

Si, malgrat tot, sentiu que us cal més ajuda, podeu buscar un professor o un tutor que us avaluï i us assessori. Aquesta opció comportarà un cost, però si acudiu al professor només per fer un seguiment periòdic, estareu optimitzant recursos. També podeu trobar professors que us ajudin gratuïtament als bancs de temps: