Aprenentatge social i compartit

Estudiar un idioma per compte propi no vol dir necessàriament aprendre en solitari, i de fet és molt més interessant que no sigui així. Interactuar amb altres persones pot ser molt motivador. I també necessari, ja que una llengua serveix principalment per comunicar-se. Per aquesta raó us animem a establir contactes amb dos objectius diferents:

social i compartitTreballar l’expressió oral és clau en l’aprenentatge d’un idioma. Com ho podeu fer si sou autodidactes? Una bona manera és buscar una parella d’intercanvi o un grup de conversa. Podeu fer-ho de manera presencial o virtual.

Presencialment

Busqueu una parella lingüística del vostre entorn geogràfic: una persona parlant nadiua d’anglès, amb qui pugueu trobar-vos regularment i fer intercanvi, és a dir parlar una estona en anglès i una altra estona en la vostra llengua. Una altra opció és que participeu en un grup de conversa que es reuneixi regularment per parlar anglès. Al següent enllaç hi trobareu tant parelles com un grups de conversa:

Virtualment

social i compartitHi ha webs que ofereixen servei d’intercanvi d’idiomes en línia ràpid i gratuït. Us animem a utilitzar-les! Practicar la conversa en línia té molts avantatges, com són la rapidesa, la immediatesa i la flexibilitat horària. A més, podreu contactar amb persones de tot el món. Tindreu la possibilitat de practicar la conversa oral amb videotrucada (utilitzant aplicacions com Skype o Google Hangouts), però també la conversa escrita a través de xats. Si us sentiu tímids a l’hora d’establir aquest tipus de contactes en línia, tingueu present que podeu fer-ho des de comptes amb pseudònim.

Aquests webs us seran molt útils per formar-vos una xarxa de connexions per practicar i aprendre l’anglès. Només heu de tenir present que necessitareu un cert temps per aconseguir-ho, ja que cal anar establint contactes, consolidar la relació i descartar les persones amb les quals no sentiu afinitat.

També és aconsellable que contacteu amb altres estudiants d’anglès per ajudar-vos, resoldre dubtes i col·laborar. Poden ser persones del vostre entorn geogràfic o, gràcies a la tecnologia, també de qualsevol altre regió o país.

Comunitats virtuals d’aprenents de llengües

A Internet hi ha comunitats d’aprenents de llengües d’arreu del món on podreu xatejar, resoldre dubtes, participar en fòrums i formar-vos una xarxa de contactes. I tot això de manera gratuïta. En trobareu a l’enllaç següent:


Un grup d’aprenentatge d’anglès

Una opció molt interessant seria formar-vos un grup d’aprenents d’anglès, per treballar de manera cooperativa i aprendre junts. Aquest plantejament pot ser molt beneficiós, especialment si tots els membres del grup tenen un grau d’implicació semblant. Un cop més, el grup pot ser presencial o virtual.

Pautes per formar un grup d’aprenentatge. Perquè un grup funcioni, hi pot ajudar el fet que els seus membres tinguin algunes coses en comú. La més indispensable és que tinguin el mateix nivell de l’idioma. Però també pot ser positiu que comparteixin objectius pel que fa a la llengua anglesa, i que tinguin altres trets comuns com l’edat, els interessos personals o el nivell d’estudis. Tot i que no tots aquests factors són imprescindibles.

Idees i estratègies per al treball en grup. Podeu enfocar l’activitat col·laborativa de moltes maneres. A continuació us n’enumerem unes quantes, començant per les que són més fàcils, i acabant per les que requereixen més cohesió però que també són més interessants:

  • Informeu-vos sobre recursos d’aprenentatge.
  • Consulteu-vos dubtes.
  • Motiveu-vos i compartiu els problemes de l’aprenentatge.
  • Corregiu-vos i comenteu els exercicis mútuament.
  • Practiqueu la conversa oral o el xat escrit.
  • Feu algunes tasques de manera grupal.
  • Desenvolupeu projectes concrets. Per exemple, prepareu una entrevista de feina, un examen oficial o una presentació oral.
  • Feu-vos un itinerari de treball per aprendre de manera conjunta.

Eines digitals per compartir l’aprenentatge. Tant si opteu per un grup presencial o virtual, us recomanem que utilitzeu una plataforma en línia per comunicar-vos i compartir recursos, com per exemple Discord, Slack o Trello.