El diari d’aprenentatge

El diari d'aprenentatgeEl diari d’aprenentatge és com una ”autobiografia” on podeu deixar constància del vostre treball i de la vostra experiència com a aprenents. És una eina d’autoavaluació i de seguiment, que us pot ajudar a conèixer-vos i a descobrir quins estils d’aprenentatge us funcionen millor. Si escriviu el diari en anglès, a més, treballareu l’expressió escrita.

En un diari hi podeu escriure preguntes, propostes de millora, objectius assolits, problemàtiques, impressions o errors. També qüestions relacionades amb el ritme d’estudi, el desenvolupament de les habilitats lingüístiques o els companys d’aprenentatge. O reflexions que us ajudin a motivar-vos, i a combatre la preocupació o el desànim. Igualment, teniu l’opció d’incorporar-hi còpies dels vostres plans d’estudi, resultats dels exercicis o objectius futurs.

Podeu escriure-hi amb la freqüència que vulgueu, o fins i tot proposar-vos mantenir un diari només durant un període de temps concret.

El diari pot ser totalment obert i lliure. En aquest cas, estarà format per pàgines en blanc on deixareu els comentaris que us sorgeixin.

Una altra possibilitat és que sigui més pautat, amb preguntes i suggeriments que haureu de respondre. Per exemple:

 • Què he treballat avui?
 • Quins objectius he assolit?
 • Què he après?
 • Quines dificultats m’he trobat?
 • Com aprenc millor?
 • Quines activitats m’han agradat més?
 • Què és el que em costa més i com ho puc resoldre?
 • Què puc fer per millorar?
 • Per aconseguir els meus objectius hauré de…
 • He de repassar…
 • Tasques per al proper dia.
 • Com m’he sentit avui?
 • Estic satisfet amb la meva feina?
 • Què puc fer per motivar-me?

Diaris digitals

A l’hora de triar el diari, podeu optar pel format tradicional, és a dir el llibre, o bé per un diari digital com ara JRNL.