Jornades i congresos

El precongrés «Cervell i ciència»

Anna Forés
Facultat d’Educació i IDP-ICE (UB) 

«El cervell és un òrgan que, vist al microscopi, s’assembla a l’Univers, amb les seves galàxies, planetes i estrelles, sempre interconnectats, formant un tot únic i majestuós.» (Marta Ligioiz)

El passat 22 de març, en el marc del IV Congrés Internacional de Neuroeducació, es va celebrar en línia el precongrés «Cervell i ciència», en el qual van participar més de vuit-centes persones inscrites, entre docents, alumnat i assistents de diversos contextos educatius.

Continuar llegint

class
Publicacions

Nou llibre: L’art de fer classe (segons un lingüista)

max turrull


Max Turull Rubinat
Facultat de Dret i IDP-ICE (UB)

El gener de 2021 l’editorial Anagrama va publicar L’art de fer classe (segons un lingüista), de Daniel Cassany. L’obra ja compta amb quatre edicions en espanyol, a més de la versió en català. Daniel Cassany és lingüista i professor a la Universitat Pompeu Fabra, i és conegut i valorat pels seus treballs sobre escriptura i lectura. Entre la seva àmplia producció, són remarcables i recomanables, tant per a ús propi com també per a usos docents, La cuina de l’escriptura (1993), Esmolar l’eina (2007) i Laboratori lector (2018), entre d’altres. Els llibres de Cassany destaquen per precisos, aguts i sobretot pràctics i útils. No es tracta en cap cas de tractats de lingüística ni espesses obres de gramàtica. Entre 150 i 180 pàgines, amb taules, requadres, destacats, etc., són suficients per oferir pautes sistemàtiques i singulars per expressar-nos millor, en diversos registres, de manera escrita i oral.

A L’art de fer classe Cassany s’atreveix, amb èxit, a expandir el seu radi d’acció i s’aventura en el terreny de la didàctica. De la didàctica de la llengua en particular però amb exemples i reflexions que es poden aplicar a altres matèries. I ho fa de manera transversal als cicles educatius, no exclusivament universitaris. Diem que s’aventura perquè l’autor és filòleg ―o lingüista, com es proclama―, i no pedagog, però el seu discurs és sòlid i gens aventurer. De fet, és un valor positiu que des de les diverses disciplines que no tenen l’educació com a objecte d’estudi específic es generin obres sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la disciplina.

Continuar llegint

Publicacions

Publicat el llibre Recursos educativos abiertos (REA). Una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la Educación Superior

gema

Gema Santos Hermosa
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (UB)

 

Aquest passat mes de març de 2022 s’ha publicat el llibre Recursos educativos abiertos. Una pieza fundamental para afrontar los actuales retos de la Educación Superior, editat conjuntament per l’Editorial Octaedro i l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona dins de la col·lecció Educación Universitaria. La monografia està disponible en suport paper i també se’n difondrà una versió digital de lliure accés.

Aquesta obra posa el focus en els recursos educatius oberts (també denominats REA) i la seva adopció en educació. En descriu les principals característiques, l’evolució i la seva integració a la docència universitària. També analitza la funció que exerceixen els REA dins l’ecosistema d’educació oberta i de ciència oberta. Finalment, aporta una visió global en profunditat sobre una temàtica de gran actualitat acadèmica sobre la qual no es disposa de monografies escrites en castellà.

Continuar llegint

Formació Professorat Universitari

Com gestionem les activitats de formació, quines modalitats oferim i qui les pot demanar

tpages


Teresa Pagés.

Facultat de Biologia i IDP-ICE (UB).

Com molts de vosaltres ja sabeu, a l’IDP-ICE, i dins d’aquest la Secció d’Universitat, desenvolupem diferents activitats dirigides al professorat universitari. Aquestes activitats són molt diverses, des de cursos, tallers, seminaris…, a d’altres més complexes, com jornades i congressos, que inclouen altres activitats com ponències, taules rodones, presentació de pòsters i fins i tot actes culturals.

Les activitats les podem organitzar des del mateix IDP o en col·laboració amb les facultats, centres i unitats transversals que ens ho demanen i que, si compleixen els requisits marcats, permeten obtenir la certificació de l’activitat a tots els participants. Aquesta certificació està reconeguda per les diferents agències de qualitat i és vàlida tant per a l’avaluació de la docència del PDI, per a la seva promoció personal i també per a l’acreditació de graus, màsters i centres, ja que la formació del professorat forma part d’un dels estàndards del manual d’acreditació de l’AQU.

Continuar llegint