Recerques

Presentació dels resultats de la tercera enquesta «Via Universitària» de la Xarxa Vives d’Universitats

epons


Ernest Pons Fanals.
Facultat d’Economia i empresa i IDP-ICE (UB).

El passat 24 de maig la Xarxa Vives d’Universitats va presentar l’informe de resultats de la tercera edició de l’enquesta «Via Universitària». Aquest cop els estudiants van respondre a l’enquesta durant els mesos del febrer a l’abril de 2021, en relació amb la seva experiència el primer semestre del curs 2020-2021; és a dir, l’inici del curs amb més impacte de la pandèmia. És per això que l’informe conté una informació de gran valor, atès que prové directament de l’experiència, les vivències i la percepció dels estudiants durant la situació d’emergència viscuda arran de la pandèmia de la covid.

Continuar llegint

Notícies

La Secció d’Universitat de l’IDP-ICE de la UB participa en el Primer Congrés de la RIDMAE

IDP

 

Secció Universitat IDP-ICE UB.

La RIDMAE és una xarxa de recerca de Mèxic, Andorra i Espanya. L’IDP-ICE hi pertany des del 2018, a través d’un conveni, i forma part de la seva Junta Directiva. Aquesta xarxa té per objectius generar i divulgar coneixement científic en l’àmbit educatiu, en tots els  nivells, i desenvolupar activitats de formació, mobilitat i intercanvi acadèmic i científic entre els actors dels processos educatius. També té la voluntat d’organitzar esdeveniments acadèmics que permetin discutir i exposar informació relacionada amb les accions de recerca i docència.

Continuar llegint

Jornades i congresos

El precongrés «Cervell i ciència»


Iolanda Nieves de la Vega
Càtedra de Neuroeducació UB-EDU 1ST

Isabel Piedrola
Càtedra de Neuroeducació UB-EDU 1ST

«El cervell és un òrgan que, vist al microscopi, s’assembla a l’Univers, amb les seves galàxies, planetes i estrelles, sempre interconnectats, formant un tot únic i majestuós.» (Marta Ligioiz)

El passat 22 de març, en el marc del IV Congrés Internacional de Neuroeducació, es va celebrar en línia el precongrés «Cervell i ciència», en el qual van participar més de vuit-centes persones inscrites, entre docents, alumnat i assistents de diversos contextos educatius.

Continuar llegint

class
Publicacions

Nou llibre: L’art de fer classe (segons un lingüista)

max turrull


Max Turull Rubinat
Facultat de Dret i IDP-ICE (UB)

El gener de 2021 l’editorial Anagrama va publicar L’art de fer classe (segons un lingüista), de Daniel Cassany. L’obra ja compta amb quatre edicions en espanyol, a més de la versió en català. Daniel Cassany és lingüista i professor a la Universitat Pompeu Fabra, i és conegut i valorat pels seus treballs sobre escriptura i lectura. Entre la seva àmplia producció, són remarcables i recomanables, tant per a ús propi com també per a usos docents, La cuina de l’escriptura (1993), Esmolar l’eina (2007) i Laboratori lector (2018), entre d’altres. Els llibres de Cassany destaquen per precisos, aguts i sobretot pràctics i útils. No es tracta en cap cas de tractats de lingüística ni espesses obres de gramàtica. Entre 150 i 180 pàgines, amb taules, requadres, destacats, etc., són suficients per oferir pautes sistemàtiques i singulars per expressar-nos millor, en diversos registres, de manera escrita i oral.

A L’art de fer classe Cassany s’atreveix, amb èxit, a expandir el seu radi d’acció i s’aventura en el terreny de la didàctica. De la didàctica de la llengua en particular però amb exemples i reflexions que es poden aplicar a altres matèries. I ho fa de manera transversal als cicles educatius, no exclusivament universitaris. Diem que s’aventura perquè l’autor és filòleg ―o lingüista, com es proclama―, i no pedagog, però el seu discurs és sòlid i gens aventurer. De fet, és un valor positiu que des de les diverses disciplines que no tenen l’educació com a objecte d’estudi específic es generin obres sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la disciplina.

Continuar llegint