Formació Professorat Universitari

Com gestionem les activitats de formació, quines modalitats oferim i qui les pot demanar

tpages


Teresa Pagés.

Facultat de Biologia i IDP-ICE (UB).

Com molts de vosaltres ja sabeu, a l’IDP-ICE, i dins d’aquest la Secció d’Universitat, desenvolupem diferents activitats dirigides al professorat universitari. Aquestes activitats són molt diverses, des de cursos, tallers, seminaris…, a d’altres més complexes, com jornades i congressos, que inclouen altres activitats com ponències, taules rodones, presentació de pòsters i fins i tot actes culturals.

Les activitats les podem organitzar des del mateix IDP o en col·laboració amb les facultats, centres i unitats transversals que ens ho demanen i que, si compleixen els requisits marcats, permeten obtenir la certificació de l’activitat a tots els participants. Aquesta certificació està reconeguda per les diferents agències de qualitat i és vàlida tant per a l’avaluació de la docència del PDI, per a la seva promoció personal i també per a l’acreditació de graus, màsters i centres, ja que la formació del professorat forma part d’un dels estàndards del manual d’acreditació de l’AQU.

Continuar llegint

rec
Formació Professorat Universitari

El Programa de formació per a joves investigadors de la UB. Coneixements i passió per fer recerca

sergi

Sergi Valera Pertegas.
Facultat de Psicologia i IDP-ICE (UB).

Deia Albert Einstein: «El que és meravellós és que l’exercici modern de l’ensenyament no hagi ofegat completament la sagrada curiositat per investigar, ja que aquesta delicada planteta, a més d’estímul, necessita, essencialment, la llibertat, sense la qual mor de manera inevitable.» De fet, aquells que ens dediquem a l’activitat universitària hem de compaginar totes dues facetes: ensenyar i investigar. Malgrat tot, per a gran part de nosaltres, aquestes activitats les hem hagut d’aprendre de manera abrupta, a base d’experiència i, sovint, recorrent a l’esquema d’assaig-error. Perquè, com apuntava Einstein, cal regar la planteta de la curiositat investigadora amb llibertat, però també amb infraestructures i recursos adients, coneixements bàsics, tècniques avançades i, si pot ser, alguna «merla blanca». Avui dia, però, la gent que s’inicia en l’activitat universitària, tant en docència com en recerca, disposa de molts més recursos per obtenir una formació inicial.

Continuar llegint

Notícies

Joan-Tomàs Pujolà, de l’IDP-ICE de la UB, explica el portafolis de formació del professorat a la Facultat de Filosofia de la Universitat Carolina de Praga (Univerzita Karlova)

joan tomàs


Joan Tomàs Pujolà Font.

Facultat d’Educació i IDP-ICE (UB).

El passat dijous 3 de març el Dr. Joan-Tomàs Pujolà, company de l’IDP-ICE, va fer una ponència a la Facultat de Filosofia de la Universitat Carolina de Praga sobre el portafolis de formació del professorat. La ponència la va organitzar Tomáš Gráf, coordinador de la Plataforma Didàctica de la Facultat de Filosofia, i hi van assistir professors dels departaments de la Facultat que estan implicats en els estudis de grau per a futurs professors de llengües i que incorporen el portafolis com a eina de seguiment i avaluació.

La ponència es va dividir en tres seccions: el concepte de portafolis docent en formació, la gestió de com implementar-lo i l’avaluació. El model i els exemples de portafolis aportats van fer referència al treball que s’ha portat a terme en les tres últimes edicions del màster en Docència Universitària per a Professorat Novell.

espais
Publicacions

L’espai físic d’aprenentatge a la universitat: codisseny d’entorns innovadors

bautistaGuillermo Bautista.
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (UOC) i Facultat d’Educació (UB).

annaAnna Escofet.
Facultat d’Educació (UB).

martaMarta López.
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (UOC).

Aquest és el títol d’un dels darrers volums de la col·lecció Quaderns de Docència Universitària, l’objectiu del qual és reflexionar sobre com han de ser les aules universitàries del segle xxi en el benentès que pensar en els espais educatius ―els usos que se’ls dona, els llocs que s’hi ocupen, les tecnologies que es fan servir― és un dels eixos de canvi necessaris per millorar les pràctiques educatives universitàries i implica pensar com es vol ensenyar i aprendre, com es vol passar el temps, quin tipus d’interaccions tenen i volen tenir les persones que els habiten.

Cal subratllar que no hi ha una única forma física en què l’aula ha de concretar-se, de manera sistemàtica i predictible, sinó que l’espai d’aprenentatge és iteratiu i orgànic. És a dir, canvia segons l’assignatura, els objectius docents, les activitats d’aprenentatge, els moments vitals i acadèmics de l’alumnat…, de manera que l’espai d’aprenentatge es va construint ―per part del docent― i reconstruint ―pel mateix alumnat― al llarg del temps.

Continuar llegint