Formació Professorat Universitari

Per què és important el màster en Docència Universitària per a Professorat Novell?

tpages

Teresa Pagés.
Facultat de Biologia i IDP-ICE (UB).

 

El dia 21 de setembre vam inaugurar la novena edició del màster en Docència Universitària per a Professorat Novell de la UB, que oferim a l’Institut de Desenvolupament Professional (l’IDP-ICE) des de l’any 2009, de manera ininterrompuda.

Al llarg d’aquests anys n’hem anat ajustant i adaptant el contingut, l’organització i la modalitat d’impartició de la docència. Hi hem incorporat nous coneixements, com ara la competència digital docent, de la qual ni es parlava quan en vam oferir la primera edició, i hem canviat de la modalitat presencial a la semipresencial, més conforme a les tendències actuals i que fa que les classes presencials tinguin un valor afegit, per presentar-hi activitats de treball en equip i de debat.

Continuar llegint

Publicacions

Molt més que parlar. Comunicació oral eficaç a les organitzacions, a la docència, al nostre dia a dia

Carme Hernández,
Facultat d’Educació, UB


Quin clima comunicatiu es fomenta a la nostra organització? Tenir prou preparació per afrontar la presa de decisions i la gestió d’equips? Com es prepara la comunicació i s’eviten els malentesos? Com és la nostra interacció a les aules? Etc.

Presentem un llibre sobre comunicació oral per identificar, observar, millorar l’estil comunicatiu oral?

Continuar llegint

Jornades i congresos

Moure’s i sortir amb èxit del laberint RD822 i LOSU

max turrull

 

Max Turull
Delegat del Rector per a Graus i Màsters

sergi

Sergi Valera
Faculta de Psicologia i IDP-ICE

El passat 14 de juny va tenir lloc, a la Sala Capella de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, el segon dels actes públics sobre el panorama universitari, sobretot en el vessant acadèmic, arran de les darreres novetats legislatives. La jornada, amb vocació de formació, “Entendre’s en el laberint després del RD 822/2021 i la LOSU”, havia estat organitzada per l’IDP/ICE i pels vicerectorats de Política Acadèmica i Qualitat i de Política Docent. Prop de 200 persones van omplir la sala en un acte que es pot visualitzar al portal UBtv (https://www.ub.edu/ubtv/video/jornada-formacio-en-gestio-20230614). Amb anterioritat, el 28 de febrer, s’havia celebrat una primera jornada més adreçada als càrrecs acadèmics directament impel·lits sobretot pel RD 822/2021 i que fou seguida presencialment i retransmesa en directe per unes 400 persones.

Continuar llegint

Metodologia Docent

Què t’hi jugues?

Grego Jiménez
Facultat d’Educació i IDP/ICE de la UB

El passat 28 de maig es va celebrar el Dia Internacional del Joc. Tot i que és especialment rellevant per a la infància, ja que té un paper fonamental en el desenvolupament dels nens, el joc no té edat. No té gènere, ni lloc, ni cultura. Tots juguem i a tots ens agrada fer-ho.

La majoria dels jocs tenen com a objectiu principal només divertir-nos, però hi ha altres jocs anomenats “jocs seriosos” (serious games) que tenen un objectiu més ampli. Aquests jocs van ser inicialment desenvolupats per a tasques de formació en àmbits específics, com ara simuladors militars, entrenament per a professionals de la salut o perfeccionament de les habilitats de pilotatge d’avions. No obstant això, els jocs seriosos també s’han expandit al camp de l’educació per facilitar el procés d’aprenentatge. Aquest enfocament s’anomena Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ). Els jocs d’aquest tipus poden ser adaptacions de jocs ja existents o bé poden ser creats específicament per a una disciplina concreta.

Continuar llegint