Formació Professorat UB

La Secció d’Universitat és responsable de programar el Pla de formació del professorat de la UB, amb la finalitat de garantir la millora de la tasca docent i investigadora del PDI i impulsar la seva professionalització amb l’adquisició de les competències docents.

L’oferta formativa de la secció es desenvolupa en programes i línies de treball, que conformen el Pla de formació permanent.

Els programes a destacar són:

 1. Programa de formació en docència, organitzat d’acord amb competències docents
  1. Formació per al professorat de nova incorporació
  2. Màster en docència universitària per a professorat novell
  3. Formació en idiomes per la internacionalització de la docència
  4. Formació en competències digitals docents
 1. Programa de formació en recerca i transferència
  Dirigit tant a joves investigadors i doctorands, com investigadors sèniors
 1. Programa de formació en gestió
  Dirigit a càrrecs directius intermedis i PDI amb responsabilitats de direcció i coordinació.

La Secció compta amb la participació del Consell de coordinació de formació de centres, per coordinar les activitats específiques de les facultats. Són les activitats acreditades i coorganitzades.

A més a més atén les sol·licituds de formació de grups, departaments, unitats i vicerectorats de la universitat i acredita aquelles activitats que compleixen els estàndards de qualitat.

Tota la formació s’ajusta, de forma general, a l’objectiu 4 “Educació de qualitat” dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i, de forma específica, a altres objectius, segons el contingut de cada activitat. 

Presentació secció Universitat