Recursos per a la docència

Recomanacions de la UNESCO per la integració del ChatGPT en l’educació superior

Marc Fuertes Alpiste
Facultat d’Educació i IDP-ICE (UB)

En plena efervescència dels xatbots d’Intel·ligència Artificial (IA) basats en models de llenguatge gran –LLM, Large language models-, el passat mes d’abril la UNESCO va publicar la breu guia ChatGPT e Inteligencia Artificial en la educación superior, Guia de inicio rápido, que es pot descarregar des d’aquí. Aquesta recull idees interessants sobre com fer servir el xatbot, en primer lloc, per a l’ensenyament i l’aprenentatge dels estudiants (com a ajuda per a refinar idees, com a tutor expert, etc.). En segon lloc, per afavorir el plantejament i desenvolupament de recerques com fer dissenys d’investigacions, anàlisi de dades, suport en la redacció de convocatòries…. En tercer lloc, per facilitar processos de l’administració universitària com, per exemple, respondre a consultes d’estudiants, enviar recordatoris, ajudar en la matrícula, etc. Finalment, i de forma no gaire desenvolupada, per contribuir a la participació comunitària com per endegar campanyes de comunicació per a l’acció de grups dins de la universitat.

Continuar llegint

Publicacions

Sobre la lectura de ¡Escucha, rector!, de Lluís Pastor

max turrull

 

Max Turull Rubinat
Facultat de Dret i IDP-ICE (UB)

L’IDP/ICE i Octaedro vam publicar, no fa gaire, una obra que està tenint ressò entre els responsables universitaris, per diferents motius. De vegades ens sentim una mica cansats de llegir assajos o nous discursos sobre els fins de la universitat o sobre el nou rol que han d’assumir aquestes entitats en la nova societat líquida o vaporosa en què vivim. Sovint és un mur de les lamentacions. I aquí és on juga, amb una mirada fresca i provocadora, ¡Escucha, rector! Las universidades singulares crean nuevos modelos de aprendizaje, de Lluís Pastor (Barcelona: Octaedro i IDP/ICE de la UB, 2023). Diria que aquesta obra s’orienta en el sentit contrari dels manifestos de Nuccio Ordine (La utilidad de lo inútil, Barcelona: Acantilado, 2013) o de Maggie Berg i Barbara K. Seeber (The Slow Professor, Granada: Editorial Universidad de Granada, 2022).

Com veurà de seguida el lector, aquesta obra li suscita a un mateix (almenys a l’autor d’aquest comentari) sentiments contradictoris. D’una banda, ens mostrem crítics i en desacord amb certs postulats, però, de l’altra, aplaudim i agraïm no només la sana sacsejada que ens imposa, sinó la frescor de propostes o exemples que clamen a favor de models més àgils, flexibles i elàstics que els actuals.

Continuar llegint

Recerques

Què sabem, què no sabem i què voldríem saber de l’estudiantat universitari?

epons

 

Ernest Pons Fanals.
Facultat d’Economia i empresa i IDP-ICE (UB).

El passat mes de novembre, la Xarxa Vives d’Universitats va organitzar una Jornada sota el títol “Com ha canviat l’estudiantat universitari?”, convocada amb l’objectiu d’identificar els canvis s’estan produint, darrerament, entre l’estudiantat universitari.

L’origen de la Jornada es troba en les tres onades de l’enquesta Via Universitària. Aquesta enquesta, que es passa cada tres anys, ha permès conèixer millor les condicions de vida dels estudiants universitaris a les universitats que formen part de la Xarxa Vives d’Universitats. Ara bé, aquest millor coneixement coincideix temporalment amb la constatació de processos de canvi rellevants. Justament aquest canvi fou una de les principals conclusions de la darrera enquesta, el 2021. D’aquí la constatació que les millores en el grau de coneixement de l’estudiantat no està sent suficient a causa d’aquestes transformacions tan accelerades.

Continuar llegint

Notícies, Sin categoría

Entrevista a Asun Llena

Entrevista de Sandra Vicente a Asun Llena (Facultat d’Educació, UB) per al
El Diari de l’Educació (20 d’abril de 2023)

El món canvia i amb ell els reptes als quals ens enfrontem. La tecnologia digital, la pandèmia i les noves formes de violència són problemàtiques que tenen poc a veure amb les que es donaven fa mig segle. I els adults, aquells que suposadament han de fer-hi front, estan mancats de recursos. Així ho assegura Asun Llena, doctora en pedagogia social i investigadora de la UB sobre empoderament juvenil. Ella aposta per escoltar els joves i fer-los partícips dels processos decisoris, tal com va apuntar durant la seva intervenció al Fòrum Transformacions, organitzat per la Diputació de Barcelona el passat mes de març.

Continuar llegint