Notícies

La Secció d’Universitat de l’IDP-ICE de la UB participa en el Primer Congrés de la RIDMAE

IDP

 

Secció Universitat IDP-ICE UB.

La RIDMAE és una xarxa de recerca de Mèxic, Andorra i Espanya. L’IDP-ICE hi pertany des del 2018, a través d’un conveni, i forma part de la seva Junta Directiva. Aquesta xarxa té per objectius generar i divulgar coneixement científic en l’àmbit educatiu, en tots els  nivells, i desenvolupar activitats de formació, mobilitat i intercanvi acadèmic i científic entre els actors dels processos educatius. També té la voluntat d’organitzar esdeveniments acadèmics que permetin discutir i exposar informació relacionada amb les accions de recerca i docència.

En el Primer Congrés, celebrat a finals de maig de 2022, la Secció d’Universitat va presentar una comunicació i un capítol de llibre sobre les accions que es van fer des de l’IDP-ICE quant a formació d’emergència per la COVID-19. Més en concret, s’hi van presentar i explicar les dades següents. Entre el març i el juliol de 2020, es van organitzar deu seminaris web d’accés obert sobre la docència en línia, vint-i-cinc tallers pràctics en línia sobre metodologia i eines per a la docència virtual, i set «cafès amb…» sobre gestió i recerca. En les quaranta-dues activitats, hi van participar 2.376 persones (PDI i PAS de la UB): 1.130, als seminaris web; 880, als tallers; 316, als «cafès», i 50, en activitats coorganitzades amb centres. A més, es van organitzar altres vint-i-tres activitats a iniciativa de les facultats, que van aplegar 1.599 persones.

La comunicació va ser molt ben rebuda i es va valorar l’ampliació de les dades amb el capítol d’un llibre que està en  premsa.