Publicacions

Nou llibre: Escribir en la Universidad Española: entre la realidad y el deseo

max turrull

Max Turull Rubinat
Facultat de Dret i IDP-ICE (UB)

 

Montserrat Castelló (catedràtica de Psicologia a Blanquerna, Universitat Ramon Llull) i Núria Castells (Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona) són les editores d’aquest volum col·lectiu, coeditat per Octaedro i l’IDP-ICE de la UB.

L’obra consta de vuit contribucions, agrupades en tres apartats: llegir i escriure a la universitat amb finalitats acadèmiques i d’aprenentatge disciplinari, llegir i escriure a la universitat amb finalitats científiques i professionals, i ensenyar a aprendre a llegir i escriure a la universitat. Per tant, l’obra no aborda només la problemàtica de la crisi de la lectura i l’escriptura entre els universitaris, sinó que mostra els resultats de la recerca en diferents subtemes d’aquesta temàtica tan àmplia. D’altra banda, i és significatiu de la dimensió de la crisi esmentada i de les derives que pren la recerca, alguns textos estan enfocats des de la perspectiva no de la lectura i l’escriptura, l’aprenentatge d’aquestes dues destreses.

Com s’assenyala en la mateixa obra, «escriure permet no sols entendre i comunicar coneixement, sinó també contrastar, elaborar i organitzar diferents idees, és a dir, aprendre i generar nou coneixement. Tot i això, les iniciatives dirigides a promoure que els estudiants escriguin més i millor en el context universitari espanyol són escasses. Aquest llibre és el resultat de la reflexió i les discussions sostingudes en l’últim seminari de la Xarxa Ensenyament i Aprenentatge de l’Escriptura Acadèmica (RIEA-EA), que va reunir més de trenta investigadors espanyols interessats en la temàtica. Té per objectiu analitzar críticament les aportacions de la recerca sobre l’ensenyament de l’escriptura acadèmica en l’àmbit internacional i com es desenvolupen en la universitat espanyola.

»Els diferents capítols aborden aspectes com ara les relacions entre les activitats d’escriptura i les de lectura, la seva avaluació o l’impacte d’aquestes activitats en el desenvolupament de la identitat dels estudiants. També s’hi analitzen algunes iniciatives útils perquè els estudiants, a banda d’aprendre a escriure, escriguin per aprendre. Els autors, tots els quals són docents i investigadors, des de tradicions conceptuals i disciplinàries diverses i en el marc de línies de recerca consolidades o emergents, proporcionen elements de reflexió per a investigadors, docents i professionals interessats en l’escriptura universitària.»