Protecció de dades

La nostra política de privadesa descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que els usuaris proporcionen a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui quina informació recollim. També com la utilitzem, ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privadesa.

Regula tota comunicació amb el Màster de Gestió Econòmica d’Entitats Esportives.  Ja sigui mitjançant la seva adreça de correu electrònic. ja sigui fent ús dels formularis presents en aquest web site o al seu e-mail.  En conseqüència, suposa donat el consentiment exprés perquè poguem fer ús de les seves dades personals per a comunicar-nos des del màster.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la mateixa Universitat de Barcelona. L’adreça postal és Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona. L’adreça de correu electrònic és secretaria.general@ub.edu.

Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?

L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona és protecciodedades@ub.edu i la seva adreça postal és Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem les vostres dades per dur a terme la gestió de la condició d’alumne o antic alumne del màster (entre d’altres, gestió de l’alta, enviament d’informació de les activitats pròpies , emissió de certificats, i gestió de la baixa). En conseqüència, en el cas que no ens faciliteu les dades sol·licitades, no podrem considerar la vostra sol·lcitud com alumne o antic alumne.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals amb la finalitat indicada a l’apartat 3 és el vostre consentiment, que podreu revocar en qualsevol moment. Si el revoqueu, no podreu formar part del màster.

Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?

Conservarem les vostres dades mentre sigueu alumne o antic alumne. Un cop us doneu de baixa les vostres dades seran suprimides, però primer seran bloquejades. És a dir, les guardarem de tal manera que no les podrem utilitzar i únicament les conservarem a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Un cop prescrites aquestes possibles responsabilitats, suprimirem les dades.

A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

A la pròpia universitat i als encarregats del tractament, si escau. No es contempla altra comunicació de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. De manera que, en aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.

Quins són els vostres drets?

Teniu el dret a obtenir confirmació sobre si la UB està tractant o no dades de caràcter personal sobre la vostra persona. En conseqüència, teniu el dret a accedir a les vostres dades personals. Així mateix podeu sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD també podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En el cas que correspongui ser estimat aquest dret, únicament conservarem les dades per a l’exercici del dret de defensa o formular reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, teniu dret a obtenir les vostres dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica. Així mateix, també teniu dret a què la UB les transmeti a un altre responsable del tractament.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificador, adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona). També podeu enviar un missatge de correu electrònic a l’adreça secretaria.general@ub.edu.

Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Finalment, si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-lo al Delegat de Protecció de Dades de la UB. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.