Tarifes IDP-ICE

(Actualitzades al Consell Social de data 15/12/2022)

Un cop analitzades les tarifes per la Junta Directiva de l’IDP-ICE, s’ha elaborat una “Carta de Serveis” que té com a objectiu donar a conèixer l’activitat de l’Institut, així com els preus aplicables per a la prestació dels seus serveis.

matriculesre

 SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA RECERCA (SAR)

assessorament

 

acreditació