Aspectes tipogràfics i formals d’un text

 • Enumeracions

  Les lletres minúscules que s’utilitzen per enumerar apartats o subapartats d’un text s’escriuen en cursiva, però no els parèntesis que les segueixen, que s’escriuen en rodona.

  Exemple adequatAquest capítol inclou els apartats següents:

  a) L’estructura
  b) L’organització
  c) El personal
  d) Els pressupostos


  Si es fa referència a algun punt d’una enumeració d’aquesta mena a dintre el text, aleshores no s’han de posar els parèntesis.

  Exemple adequatL’apartat c de l’article 26 estableix […].


 • Advertiments i elements anàlegs

  Els advertiments s’escriuen en cursiva, així com els pròlegs, els epílegs, les dedicatòries i, en general, les parts d’una obra que no són de l’autor.

  Exemple adequat(Ve de la pàgina 11)

  Exemple adequat(Continua a la pàgina 16)

  Exemple adequat(Continuarà)

  Exemple adequatAls meus pares


 • Les acotacions i les descripcions en les obres de teatre i en els guions radiofònics

  Les acotacions i les descripcions que ajuden a interpretar o a comprendre una obra de teatre, un guió radiofònic, televisiu o de qualsevol altre tipus s’escriuen en cursiva. També s’utilitza la cursiva en les entrevistes, per diferenciar tipogràficament les preguntes de les respostes.

  Exemple adequatRosalia (pentinant-se davant el mirall de la seva habitació):  Em caso aquest any amb en Jaume.
  Ramon (dret al costat de la porta): Sempre he pensat que t’hi casaries.


 • Altres usos

  En redactar un document, els títols de paràgrafs o de parts d’un capítol es poden escriure en cursiva.

  Exemple adequatIntroducció
  Descripció de la situació
  Anàlisi de les dades
  Conclusions
  Proposta d’actuació
Darrera actualització: 27-6-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Aspectes tipogràfics i formals d’un text» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1155> [consulta: 4 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina