Documents normatius

D’acord amb les Directrius de tècnica normativa, s’estableixen un conjunt de recomanacions adreçades a millorar la qualitat de les disposicions normatives des del punt de vista formal. Amb això es contribueix a fer-ne més clar i precís el contingut; evitar confusions i errors d’aplicació, i proporcionar seguretat jurídica i certesa als membres de la comunitat universitària.

En primer lloc, s’exposen alguns criteris generals que cal tenir en compte. En segon lloc, s’indica l’estructura bàsica i es detallen alguns aspectes relacionats amb les diferents parts d’un text normatiu. En alguns casos, les consideracions que s’estableixen fan referència al contingut de la regulació i, en d’altres, són relatius a la forma del text.

Aquestes directrius es refereixen especialment a les normes de caràcter general (normatives i reglaments), però poden aplicar-se també, si escau, a altres tipus d’actuacions més específiques, instrumentals o de naturalesa diversa (instruccions, resolucions o protocols).

Model - Pàgina 1
Model - Pàgina 2
PDFDOTX


InformacióPer a la composició de la portada, es fa servir la tipografia Charter ITC.


AutorAquests criteris parteixen de les Directrius de tècnica normativa, aprovades per acord del Consell de Govern en data 19 d’octubre de 2022, i s’han elaborat en coordinació amb la Secretaria General.
Més informació
Universitat de Barcelona. Instrucció de la secretària general sobre l’aplicació del document Directrius de tècnica normativa: criteris per millorar la qualitat tècnica de la normativa de la Universitat de Barcelona (Seu electrònica, 10-3-2023). <https://seu.ub.edu/documentPublic/download/382676> [consulta: 23 juny 2023].
Darrera actualització: 20-9-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Documents normatius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3584> [consulta: 5 octubre 2023].
Pujar al principi de la pàgina