Calendari UB 2020: mes de novembre

La Universitat de Barcelona —a través de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient i en col·laboració amb el Servei d’Esports i Desenvolupament Web— va convocar el primer concurs de frases per al Calendari UB 2020 i, després d’una selecció i de la posterior votació electrònica, s’han triat les 12 millors frases amb la finalitat d’inspirar els treballadors de la Universitat a tenir un millor ambient de treball.

Per aquest motiu , volem compartir amb tota la comunitat universitària el primer calendari UB, que ha estat el resultat de la participació del PDI i el PAS, i que s’ha emmarcar dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la Universitat.

Calendari UB 2020: mes de novembre.

Il·lustració de dues dones regant unes plantes

Mesos anteriors

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.