Capçalera notícies residus especials

Recursos de suport a la gestió de residus especials de laboratori

Al llarg dels darrers mesos hem incorporat a la nostra web nous recursos que tenen com a objectiu facilitar l’adequada gestió dels residus especials que generem als laboratoris i tallers de la Universitat de Barcelona. En aquest apunt us els resumim per tal que els tingueu més a mà i els pugueu compartir amb les persones que s’incorporin al laboratori.

El punt de partida és el procediment de gestió de residus especials de laboratori, que recull els passos a seguir per identificar i classificar el residu, escollir el bidó adient on dipositar-lo, l’etiqueta per identificar-lo, com emmagatzemar-lo, com transportar-lo al magatzem (si el centre en disposa), i com demanar la recollida de residus i material de reposició (si no hi ha magatzem).

Com a reforç a la documentació que hi trobareu, hem elaborat en col·laboració amb la Unitat d’Audiovisuals un vídeo explicatiu sobre el funcionament del procediment de gestió. El vídeo es troba disponible tant en català com en castellà, amb subtítols en català i en anglès.

Laboratori químic

Tot i que els magatzems de residus especials disposen d’etiquetes que el personal dels laboratoris pot agafar en format d’autoservei, en cas de necessitat es poden imprimir al mateix laboratori des de la pàgina d’etiquetes de la web de l’OSSMA. També disposem de pòsters informatius sobre la gestió de residus de laboratori, que tracten els conceptes bàsics, la classificació de residus, la gestió de residus biològics, o com fer un bon ús dels contenidors de residus sanitaris.

Pòster: què he de fer amb els residus especials al laboratori?
Pòster: què he de fer amb els residus especials al laboratori?

Un dels dubtes més habituals a l’hora de gestionar un residu de laboratori és com classificar-lo. Tot i que el procediment de gestió detalla els grups de classificació, i cada laboratori coneix a quin grup van els productes amb què treballa de manera més usual, en moltes ocasions la identificació del grup no és tan fàcil. Per facilitar aquesta tasca, disposem del cercador de residus de laboratori, una eina allotjada a la web de l’OSSMA que, indicant el nom o el número CAS del producte, ens retorna el grup de classificació, l’etiqueta a utilitzar, i el tipus de bidó on s’ha de dipositar el residu.

La comunitat universitària també pot accedir, a través del Campus Virtual, a un curs de formació sobre gestió de residus on es treballen tant conceptes bàsics sobre gestió de residus, com el procediment de gestió de la UB. La realització d’aquest curs és recomanada per a qualsevol persona que treballi en un laboratori o talles, si esteu interessats podeu obtenir el codi d’automatrícula en l’apartat Forma’t de la web de l’OSSMA.

Donat que molts dels residus de laboratori són tòxics i/o perillosos, a més d’assegurar que seguim els passos adients per reduir el seu impacte ambiental, és necessari aplicar mesures de prevenció de riscos laborals. En l’apartat Informa’t de la web de l’OSSMA podeu trobar documentació d’interès per a treballar de manera segura al laboratori, com ara les Normes de seguretat al laboratori.

En cas de dubte sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió de residus de laboratori, a més dels recursos que hem recollit en aquest apunt, recordeu que podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.4: Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir·ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar·ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.