Calendari 2022

Calendari UB 2022: Juliol

La Universitat de Barcelona —a través de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient—, ha obert un canal de difusió per tal que el personal UB comparteixi els projectes en matèria de seguretat, salut i medi ambient, amb tota la comunitat universitària. 

El projecte al qual es dona difusió enguany és el “Decàleg de salut mental positiva”, liderat per la Dra. Maria Teresa Lluch Canut, Catedràtica d’Infermeria Psicosocial i Salut Mental del Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil.

Aquest calendari UB és el format escollit per compartir amb la comunitat universitària aquest decàleg, amb il·lustracions al·lusives a cada recomanació. Aquest projecte s’emmarca dins de l’Agenda 2030 de la UB, i està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. 

La recomanació n. 6 del decàleg és: No tenir por de plorar i de sentir

Versió descarregable del calendari del mes de juliol.

Calendari mes de juliol
Il·lustració d'una figura que recorda a una llàgrima i consola a una persona plorant

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 3: Salut i benestar

3.4: Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.