Capçalera activitats formatives OSSMA

Curs d’actuació en cas d’emergència per a Caps d’Intervenció

Una vintena de persones ha participat en les dues edicions del curs de sensibilització sobre foc per a Caps d’Intervenció i personal que hagi d’intervenir en situacions d’emergència als edificis de la UB. El curs ha tingut lloc durant el mes d’octubre a les instal·lacions de Can Padró, especialitzades en la formació en la gestió d’emergències i l’extinció d’incendis.

Durant la sessió es van fer pràctiques amb diferents tipus d’extintor i amb mànega, intervenint sobre diverses situacions d’incendi i simulant escenaris de baixa o nul·la visibilitat. Aquest tipus de formació facilita que, en cas de produir-se una emergència real, el personal de la UB disposi de la formació pràctica necessària per avaluar més correctament la situació i pugui actuar de manera segura.

Curs de foc Can Padró
Activitat amb extintor al curs de foc de Can Padró
Curs de foc Can Padró
Activitat amb mànega al curs de foc de Can Padró
Curs de foc Can Padró
Activitat amb extintor al curs de foc de Can Padró
Curs de foc Can Padró
Activitat amb mànega al curs de foc de Can Padró

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.