Capçalera activitats formatives OSSMA

Nova edició de la jornada de prevenció de riscos als laboratoris de recerca

Un total de 151 persones van assistir el passat 25 d’octubre a la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca que, com en anteriors edicions, va tenir lloc a l’Aula Enric Casassas de la Facultat de Química. Gairebé la meitat de les persones assistents procedien de la facultat amfitriona (47%), les facultats de Biologia (33,8%) i Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (15,2%) van comptar amb una assistència molt significativa, i també van estar representats centres com ara Ciències de la Terra, Física, i Geografia i Història.

Durant la jornada, impartida per personal tècnic de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), es van donar a conèixer els principis bàsics sobre actuació en cas d’emergència, control de l’exposició a contaminants, gestió de residus de laboratori, ergonomia aplicada al treball de laboratori i primers auxilis. També es va incidir sobre la importància d’integrar la prevenció de riscos als projectes d’investigació i als processos de treball, així com d’aplicar conceptes de seguretat, salut i medi ambient en tots els àmbits d’activitat.

Aquest tipus de sessions permeten projectar l’OSSMA i els serveis que donem a la comunitat universitària, com per exemple, assessorament en tot el relacionat amb la implantació de millores per a la seguretat i la salut en els projectes d’investigació i en els procediments de laboratori.

Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca octubre 2022
Proporció d'assistents per facultat a la Jornada de Prevenció (octubre 2022)

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.