Pedro Moreno, Pilar Rivas i Manuel Velázquez

Jornada de treball a la UB sobre violència i assetjament i per a la prevenció dels riscos psicosocials

El passat 21 de novembre l’OSSMA va convidar a la UB al Sr. Manuel Velázquez, inspector de treball de la seguretat social i membre de l’Observatori basc de discriminació i assetjament.

La jornada va ser presentada pel Cap de l’OSSMA, el Sr. Pedro Moreno i la Dra. Pilar Rivas, Directora de la Unitat d’Igualtat, qui va realitzar la introducció i benvinguda del ponent.

El ponent, Manuel Velázquez, va tractar els següents temes:

Un cop finalitzada la jornada, el Sr. Velázquez, va participar en la reunió del grup de treball que actualment està realitzant la revisió del protocol en gestió de riscos psicosocials, aportant la seva visió sobre el protocol de la Universitat de Barcelona i alguns aspectes de millora.

La UB agraeix la seva participació i col·laboració amb el grup de treball, que resultarà de gran utilitat pel tractament dels riscos psicosocials a la nostra universitat.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.