Evolució del consum d'aigua i energia entre gener i setembre de 2019

El consum d’energia i aigua segueix millorant els nou primers mesos de 2019

Entre els mesos de gener i setembre de 2019, els consums d’electricitat, gas i aigua han disminuït respecte l’any 2018. La reducció del consum d’electricitat ha estat del 5,6%, el consum de gas s’ha reduït un 9,0%, i el consum d’aigua ha estat un 0,5% més baix que el mateix període de l’any passat.

La reducció més rellevant és la del consum elèctric, ja que trenca amb l’estancament de l’any 2018 i permet consolidar la tendència de millora en l’eficiència energètica que es va iniciar l’any 2010.

Per centres, els millors resultats en consum d’electricitat els han assolit Esports UB (-16,2%), el Campus de Mundet (-12,7%), el Campus de Bellvitge (-8,9%), l’edifici del CRAI a Baldiri Reixac (-8,1%), la Facultat de Farmàcia (-8,0%), i la Facultat de Biologia (-7,1%). La resta de centres també han disminuït el seu consum entre un 2 i un 6%, i quatre centres han tingut un consum més alt que els nous primers mesos de 2018: Sants UB (+8,5%), Campus de Torribera (+3,6%), Facultat de Ciències de la Terra (+3,4%) i l’edifici dels CCiTUB a Solé i Sabarís (1,7%).

Variació del consum d'electricitat entre 2018 i 2019 (gener-setembre)

En comparació amb la mitjana del període 2014-2018 el consum elèctric ha disminuït un 8,4%, i si ens remuntem als valors de fa cinc anys, el consum ha disminuït un 13,2%.

La reducció del consum de gas és important en relació a l’any 2018 (-9,0%), però cal tenir en compte que entre els anys 2017 i 2018 havia augmentat un 22,0%. El consum de gas entre gener i setembre és el tercer més baix dels darrers anys, només superat pels valors assolits el 2016 i el 2017.

Per centres, els millors resultats en consum de gas els han assolit el Campus de Bellvitge (-42,9%), la Facultat de Dret (-40,3%), l’edifici del CRAI a Baldiri Reixac (-32,3%), el Campus de Mundet (-22,9%) i Sants (-19,3%). En l’altre extrem trobem tres centres que han tingut un consum superior al 4%: Edifici Històric i Josep Carner a Plaça de la Universitat (+10,4%), facultats de Física i de Química (+7,1%) i Campus de Torribera (+4,8%).

Variació del consum de gas entre 2018 i 2019 (gener-setembre)

Respecte a la mitjana del període 2014-2018 el consum ha disminuït un 3,8%, i si ho comparem amb fa cinc anys, el consum ha disminuït un 10,1%.

La mínima reducció del consum d’aigua d’un 0,5% els primers nou mesos de l’any té especial valor tenint en compte que 2019 ha estat força sec fins el mes de setembre, i això ha obligat a emprar més aigua per al reg dels espais verds distribuïts pels nostres centres. Malgrat això, el sistemes de control de consum que s’apliquen des de la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals han permès compensar el consum destinat a aquest ús.

Per centres es detecten moltes diferències, alguns assoleixen una reducció superior al 10% respecte l’any 2018, i altres n’han augmentat el consum en percentatges molt elevats. La superfície destinada a reg pot ser un factor que expliqui aquestes diferències (per exemple, a l’Edifici Històric, Facultat de Dret, Facultat d’Economia i Empresa, Esports UB o Facultat de Farmàcia), però també hi ha factors propis de cada edifici, com pot ser l’augment d’activitat (Campus de Torribera) o fuites puntuals (Facultat de Belles Arts).

Els millors resultats els han assolit Gran Via 582 (-11,8%), la Facultat de Biologia (-11,7%), el Campus de Mundet (-11,7%), la Facultat de Ciències de la Terra (-9,9%), l’edifici dels CCiTUB a Solé i Sabarís (-8,6%), i les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (-7,6%).

Variació del consum d'aigua entre 2018 i 2019 (gener-setembre)

En comparació amb la mitjana del període 2014-2018 el consum ha disminuït un 12,9%, i si ens remuntem als valors de fa cinc anys, el consum ha disminuït un 19,3%.

Els consums dels primers nou mesos de 2019 han generat, en comparació amb la mitjana dels darrers cinc anys, un estalvi equivalent a l’electricitat que consumeixen 5.500 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, al gas que contenen unes 2.500 bombones de butà, i a l’aigua necessària per omplir gairebé set piscines i mitja.

Evolució del consum d'aigua i energia entre gener i setembre de 2019

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.