Capçalera campanya "En som responsables!"

Els consums d’energia i aigua disminueixen significativament durant l’any 2023

Tal com hem anat veient en les notícies mensuals que hem anat publicant, els consums d’energia i aigua de l’any 2023 han evolucionat favorablement, amb un descens significatiu que finalment ha arribat al 7,5 % en l’electricitat, un 24,5 % en el gas, i un 14,5 % en l’aigua.

Les causes que expliquen aquest descens són diverses. Per una banda, tenim les mesures d’estalvi energètic implantades en el marc del Pla per fomentar l’estalvi energètic a la Universitat de Barcelona, incloent-hi la campanya de comunicació «En som responsables». En el cas de l’aigua, també han estat determinants les mesures associades al decret de sequera, ja que durant els estats d’excepcionalitat i preemergència que hem viscut al llarg de 2023 va quedar restringit el reg de jardins i zones de gespa. En el cas del gas, és molt rellevant que les temperatures hivernals hagin estat suaus, limitant les necessitats d’ús de la calefacció. Finalment, cal tenir en compte la col·laboració de la comunitat universitària per reduir el consum tant d’energia com d’aigua, posant en pràctica hàbits de consum responsable.

En tota la sèrie històrica només tenim un any amb consum més baix que 2023. Es tracta de l’any 2020, quan els edificis van romandre tancats durant gairebé tres mesos i amb activitat limitada bona part de l’any, a causa de les mesures de confinament derivades de la pandèmia de COVID-19.

Durant l’any 2023, aquests han estat els consums acumulats:

  • Electricitat, 33.365.078 kWh (7,49 % menys que l’any 2022).
  • Gas, 825.053 m3 (24,46 % menys que l’any 2022).
  • Aigua, 127.982 m3 (14,48 % menys que l’any 2022).

Tenint en compte les diferències de consum entre els anys 2022 i 2023, hem evitat una despesa d’1.056.329 € sumant els tres tipus de subministraments (electricitat, gas i aigua). Tanmateix, la pujada dels preus de l’energia ha provocat que la despesa total hagi augmentat un 75,5 % respecte al 2022, amb un increment de 3,6 milions d’euros en el conjunt de l’any.

La reducció de consums no ha estat homogènia al llarg de l’any. En el cas de l’electricitat, el millor període ha estat la primavera i l’estiu, entre els mesos de març i setembre, que suma un 97,7 % de la reducció de l’any. El consum de gas va tenir una reducció molt important els mesos de març i abril, amb un 81 % de la reducció de tot l’any. Pel que fa a l’aigua, la reducció assolida en els mesos d’estiu (entre maig i octubre), suma un 106,7 % de l’estalvi anual, ja que la supressió del reg va compensar fins i tot l’increment de consum registrat els mesos de gener i febrer (encara no estaven en vigor les restriccions del decret de sequera).

Un aspecte a tenir en compte en l’evolució mensual dels consums és que el darrer trimestre de l’any no ha tingut uns resultats tan positius com la resta de 2023, quan els comparem mensualment amb 2022. Així, el consum d’electricitat va augmentar l’octubre, va disminuir el novembre, i es va mantenir estable el desembre respecte al mateix mes de l’any 2022. El consum de gas va augmentar els mesos de setembre i novembre, es va mantenir estable a l’octubre, i ha tornat a disminuir el desembre. En el cas de l’aigua, com el darrer trimestre no es troba influït pel reg les variacions són menors, al novembre es registra una reducció del 3,6 % i al desembre un increment del 4,2 %.

Consum d'energia i aigua de la UB l'any 2023

Pel que fa a l’evolució dels consums per centres, els subministraments d’energia presenten disminucions generalitzades arreu, llevat d’alguna excepció. En el cas de l’electricitat, destaca la reducció a la Facultat de Dret (-17,2 %), a la Facultat d’Economia i Empresa (-13,3 %), a les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (-12,5 %), al Campus de Bellvitge (-12,1 %) i al Campus Mundet (-10,1 %). Només presenta un increment rellevant la facultat de Ciències de la Terra (+2,0 %).

Electricitat: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-desembre)

El consum de gas presenta reduccions superiors al 20 % en els següents centres: Facultat de Dret (-39,5 %), facultats de Física i de Química (-37,8 %), Facultat d’Economia i Empresa (-27,4 %), Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (-26,8 %), CCiTUB Solé i Sabarís (-26,4 %), Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (-26,0 %), Campus Mundet (-24,1%) i Facultat de Biologia (-26,8 %). Només incrementa consum Esports UB (+4,4 %).

Gas: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-desembre)

El consum d’aigua també disminueix de manera molt majoritària, però hi ha centres que han tingut increments significatius. El consum s’ha reduït més d’un 30 % a la Facultat de Dret (-45,8 %), a Esports UB (-37,8 %), a la Biblioteca Baldiri Reixac (-37,0 %), i a la Facultat d’Economia i Empresa (-34,0 %). Els increments més destacats es produeixen al Pavelló Rosa (+25,4 %), al Campus Mundet (+20,6 %), al Campus de l’Alimentació de Torribera (+17,0 %) i a les facultats de Filosofia i de Geografia i Història (+16,3 %).

Aigua: variació de consum per centre entre els anys 2022 i 2023 (gener-desembre)

Tot i que hagi acabat l’any, continua sent necessari aplicar les bones pràctiques que us hem presentat durant la campanya d’estalvi energètic «En som responsables»:

  • Apagar els llums si l’espai queda buit,
  • Desconnectar els equips en marxar i evitar el mode d’espera.
  • Evitar l’ús de l’ascensor.
  • Reduir al màxim l’ús d’aparells portàtils de calor i fred.
  • Regular la climatització a 19 graus a l’hivern i a 27 graus a l’estiu.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.