Es posa en marxa el nou sistema de recuperació d’envasos als edificis Històric i Josep Carner

Des del dilluns 13 de febrer es troba en funcionament el nou sistema de recuperació d’envasos de begudes als edificis del Campus d’Humanitats ubicats a Plaça Universitat: l’Edifici Històric i l’edifici Josep Carner.

Amb aquest sistema, les begudes que es venen a les màquines automàtiques d’aigua i refrescos incorporen un dipòsit de 0,10€. Els diners es poden recuperar retornant l’envàs buit a la màquina de recuperació instal·lada al costat del Pati de Lletres.

sistema de retorn d´envasos mitjançant l´us de la targeta universitaria

El funcionament és similar als sistemes de dipòsit, devolució i retorn implantats arreu del món, i que es coneixen per l’acrònim SDDR. Per participar-hi només cal seguir els següents passos:

  • Comprar la beguda amb el carnet de la universitat. Cal posar-lo en un espai senyalitzat de la màquina de venda.
  • El sistema detecta el carnet i es posa en verd.
  • La beguda es paga amb monedes. En el preu de compra està inclòs el dipòsit de 0,10€.
  • La màquina de venda gravarà al nostre carnet que hem comprat una beguda.
  • Quan tinguem l’envàs buit, anem a la màquina de retorn: a l’entrada del Pati de Lletres si venim des del Josep Carner, o a la sortida si anem cap al Jardí.
  • Posem el nostre carnet UB a la màquina de retorn i, sense retirar-lo, introduïm l’envàs buit. La màquina llegeix al carnet si hem comprat prèviament alguna beguda i, si és així, ens retorna el dipòsit de 0,10€ al carnet.
  • Els diners recuperats al carnet es poden utilitzar en una altra compra.
  • Si no havíem comprat cap beguda, podrem retornar envasos a la màquina, però no recuperarem cap dipòsit.

Amb aquest sistema es vol incrementar la proporció de residus d’envasos que es recuperen a la Universitat, ja que amb els contenidors grocs de recollida selectiva no s’assoleixen resultats prou satisfactoris.

cartell informatiu que explica com efectuar el  retorn del envàs. Etiqueta indicativa de que màquines admeten el retorn

El nou sistema de recuperació d’envasos forma part del projecte Retorna UB, que integra totes les accions encaminades a promoure la millora de la recollida selectiva i la reducció de residus als nostres centres.

Amb aquesta nova màquina de retorn ja són tres les instal·lades a la nostra universitat, que donen cobertura a dos Campus (Mundet i Humanitats) i quatre facultats diferents (Educació, Filologia, Matemàtiques i Psicologia). En aquests centres estudien o treballen unes 16.000 persones que consumeixen unes 80.000 begudes procedents de les màquines automàtiques (al voltant del 23% de les begudes de tota la UB).

En les primeres cinc setmanes de funcionament, les dues màquines de retorn instal·lades al Campus Mundet van recollir 1.000 envasos, triplicant la proporció de residus recuperats respecte al projecte pilot implantat al Campus Diagonal durant el curs 2015-2016.

L’actuació forma part de les mesures de millora ambiental incorporades en el darrer concurs per a la concessió de l’explotació del servei de màquines de venda automàtica als centres de la UB, i es correspon amb l’acció LE6.14 del Pla de Sostenibilitat (vegeu les accions previstes a la línia estratègica de residus).

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Deixa un comentari