Prop de 200 persones assisteixen als seminaris de formació sobre gestió de residus especials a la Facultat de Farmàcia

La Facultat de Farmàcia, dintre del procés de millora contínua de la gestió de residus especials de laboratori, està implantant una revisió del seu pla de gestió de residus, que té com a objectius reduir la quantitat de residus que es generen en determinats grups, com ara els altament perillosos o els citotòxics, garantir la traçabilitat de tots els residus que surten dels laboratoris i millorar l’eficiència del sistema de gestió.

Una de les accions previstes en aquest procés d’actualització del pla, coordinada des de la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia, és la realització de sessions de formació adreçades als usuaris dels laboratoris, on es presenten les modificacions introduïdes en l’etiquetatge i els grups de classificació dels residus, es proporciona material informatiu per facilitar-ne la gestió i es faciliten consells per minimitzar la quantitat i perillositat dels residus generats.

Al llarg del mes d’octubre s’han dut a terme sis sessions de formació a càrrec de l’OSSMA, a les que han assistit prop de 200 persones que treballen als laboratoris de la Facultat, incloent-hi professorat, investigadors, tècnics de laboratori i doctorands.

Un cop completats aquests seminaris, i com a resultat dels casos exposats pels assistents, es revisarà la ubicació de contenidors de recollida selectiva als laboratoris. A més, es farà un treball específic en aquells espais on s’ha detectat la necessitat de revisar com s’aplica el procediment de gestió.

Aquesta actuació forma part de l’acció LE-6.33 del Pla de sostenibilitat UB, que preveu Estandarditzar el procediment de gestió de residus especials a tots els centres.

Feu un comentari