Millora la qualitat dels vials al Campus Diagonal

Desplaçar-se a peu és una forma sostenible i saludable de moure’s cada dia per la ciutat per arribar a la feina o al lloc d’estudi.

Un dels factors més importants que ens ajuda a moure’ns a peu és la percepció que tenim sobre la qualitat i l’estat en què es troba el vial per on hem de caminar. Passar per un carrer ample exclusiu per a vianants amb arbres i bancs és molt més agradable que fer-ho per un carrer fosc, amb una vorera estreta o amb una elevada circulació de cotxes.

Per tant, quan pensem en quin pot ser el nostre recorregut a peu, sempre intentem escollir caminar per aquells llocs que ens siguin més agradables i segurs. I si el recorregut que hem de fer no compleix aquests requisits, potser descartem fer el desplaçament a peu.

Per tal d’avaluar l’estat dels diferents carrers que donen accés als edificis de la UB, hem elaborat un indicador de qualitat global del viari del Campus Diagonal – Portal del Coneixement. A més de conèixer l’estat dels diferents carrers que donen accés als edificis de la UB d’aquest campus, l’indicador ens permet fer propostes de millora que fomentin els desplaçaments a peu.

mapa 1: indicador de qualitat del viari
Mapa de l’indicador de qualitat global del viari al Campus Diagonal.

Els resultats mostren que al Campus predominen els vials amb qualitat mitjana. Destaquem la manca de rebaixos en algunes voreres, sobretot als vials interns de la UB que dificulten els desplaçaments a les persones amb mobilitat reduïda, la presència de paviment en mal estat en algunes voreres que comporta un perill per possibles caigudes, l’aparcament excessiu de motos sobre vorera a la cantonada del carrer Pascual i Vila dificultant el pas fluid dels vianants, les obres de la línia L9 del metro a l’Avinguda Dr. Marañón i la possibilitat de millorar la connectivitat entre els edificis de la UB situats al costat nord i sud de l’Avinguda Diagonal a través d’un nou pas de vianants.

fotos que verifiquen les obres de linia de metro L9 i paviment en mal estat a la vorera del carrer Pau Gargalló
Obres de la línia de metro L9 Sud a l’Avinguda Dr. Marañón (esquerra) i paviment en mal estat de la vorera del carrer Pau Gargallo que permet accedir a l’aparcament de les facultats de Física i de Química (dreta).

Com aspecte positiu, molts dels vials han obtingut un valor de qualitat alt gràcies a la presència de voreres amples, arbres que donen ombra, bancs per seure i fonts d’aigua. El Campus disposa d’una bona senyalització específica per als vianants que facilita la localització dels edificis i parades de transport públic, així com un pendent baix o suau que permet caminar sense gaire dificultat. A més, en els darrers anys s’han anat pacificant diversos carrers del Campus, limitant la velocitat de circulació dels vehicles a 30 km/h i restringint l’accés d’alguns carrers per a ús exclusiu de vianants, que ha fet que la qualitat d’aquests vials hagi millorat considerablement.

fotos dels carrers de Baldiri Reixac
Pacificació del carrer Baldiri Reixac per a ús exclusiu de vianants (esquerra) i del carrer Martí i Franquès amb plataforma única (dreta).

Per tal de millorar la qualitat de tots els vials del Campus i solucionar les deficiències detectades, es va presentar aquest estudi a l’Ajuntament de Barcelona dins la Taula de Mobilitat de Les Corts de les Universitats. Algunes d’aquestes deficiències detectades ja s’han anat solucionant en els darrers mesos, com ara l’arranjament de voreres, i actualment s’està millorant la seguretat del lateral de davant de la Facultat de Dret, on la qualitat del vial era baixa quan es va fer el treball de camp per aquest estudi.

De cara al futur, cal seguir treballant per aconseguir una millor convivència entre els diferents modes de transport i recuperar espai per als vianants al Campus.

fotos que demostren la millora dels laterals de l´Avinguda Diagonal
Millores al lateral de l’Avinguda Diagonal davant de la Facultat de Dret: finalització de les obres exteriors del nou aulari de la Facultat de Dret amb ampliació de la vorera (esquerra) i nou aparcament de bicicletes i reforç de la senyalització que afavoreix la seguretat del pas de vianants (dreta).

Per a més informació, podeu llegir el document sobre la “Qualitat del viari al Campus Diagonal – Portal del Coneixement, 2016 Enllaç a arxiu .pdf.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

Deixa un comentari