Reptes verds Unieco - segona edició

2a edició dels «Reptes verds» UNI-ECO

El projecte europeu UNI-ECO convoca la 2a edició de la campanya «Reptes verds: per un campus més sostenible», adreçada a aquelles persones de la comunitat universitària interessades a construir una universitat més sostenible.

El projecte UNI-ECO respon a la necessitat de canviar els nostres estils de vida i mètodes de producció per reduir l’impacte negatiu de les activitats humanes en el medi ambient. Hi participen tots els centres que integren l’aliança CHARM-EU: la Universitat de Montpeller, la Universitat de Barcelona, la Universitat d’Utrecht, la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i el Trinity College de Dublín.

Els reptes

Si estudies o treballes a la Universitat de Barcelona i t’agradaria proposar solucions que millorin la sostenibilitat a la UB, forma un equip de 2 a 5 persones i, a través de la plataforma en línia d’UNI-ECO, proposa un projecte dintre d’un dels quatre reptes plantejats per UNI-ECO “Green challenges 2022”:

  • Sensibilització ambiental: augmentar la sensibilització sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i la sostenibilitat en general
  • Biodiversitat: dissenyar accions per conservar i augmentar la biodiversitat al campus
  • Economia circular: avançar cap a una economia circular a la universitat
  • Eficiència: trobar maneres de millorar l’eficiència (ús de recursos com aigua o energia, alternatives al plàstic, transport/mobilitat, etc.)

Presentació de propostes

L’equip ha de ser de 2 a 5 persones, i pot estar format per PAS, PDI i/o alumnat de la UB.

Cal emplenar el formulari de sol·licitud amb les principals característiques del projecte.

La convocatòria de presentació de propostes està oberta fins al 2 de gener de 2022.

Selecció de projectes guanyadors

El comitè de selecció de la UB es reunirà per triar els cinc millors projectes, que rebran suport institucional per desenvolupar la idea entre els mesos de gener i març del 2022. Finalment, aquest mateix comitè es tornarà a reunir a finals de març per seleccionar el projecte guanyador de la UB, que presentarà el seu projecte a la Spring School d’UNI-ECO a Utrecht.

Edició anterior

A la 1a edició dels Reptes Verds va guanyar el projecte «Dieta salud planetaria en la UB: hacia una opción sostenible», que vol reduir la petjada ambiental del sector de la restauració a la universitat. Aquest projecte es va presentar al juliol a la UNI-ECO Summer School a Dublín, i es va realitzar una prova pilot el passat mes d’octubre als bars de les facultats de Biologia i d’Economia i Empresa.

Un altre dels projectes finalistes de la UB que s’ha realitzat ha estat el projecte «Mou-te amb UB, mou-TMB», que proposa reduir la petjada de carboni relacionada amb el transport a la universitat. Durant els mesos de novembre i desembre s’ha disputat una competició entre els ensenyaments de Ciències del Mar i de Geologia de la Facultat de Ciències de la Terra, on els participants guanyaven punts per aconseguir premis alhora que utilitzen el transport públic.

Per a més informació, visita la plataforma UNI-ECO.

UniEco - Reptes verds 2022

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

ODS 15: Vida d'ecosistemes terrestres

15.5: Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar·ne l’extinció.

ODS 17: Aliances per assolir els objectius

17.17: Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.