Instruccions per accedir als centres

Nou material de sensibilització per a la prevenció de la COVID-19 a la UB

L’OSSMA, ha col·laborat amb el Vicerectorat de Comunicació i amb la Unitat d’Imatge corporativa i màrqueting en l’elaboració de quatre vídeos i quatre pòsters que tenen com a objectiu transmetre a la comunitat universitària les mesures preventives que han de posar en pràctica als espais de la UB. El material inclou tant les directrius d’obligat compliment que estableixen les autoritats sanitàries, com recomanacions específiques per a aules, laboratoris i llocs de treball. Podeu trobar més informació i enllaços als vídeos en l’apartat de notícies de la UB.

Pòster de prevenció de la COVID-19: accés als centres i espais comuns

Aquests recursos els trobareu disponibles a l’apartat de reincorporació segura de la pàgina web de l’OSSMA, on també trobareu els enllaços a material informatiu, formatiu i de senyalització, instruccions, normes i mesures de seguretat i als tràmits que s’han posat en marxa per a l’accés segur al lloc de treball.

Captura de pantalla de l'apartat de reincorporació segura de la web de l'OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.