La seguretat vol prevenir els accidents de treball que són en definitiva un fet anormal no volgut ni desitjat que es presenta de forma inesperada i normalment es pot evitar. Fa interrompre la normal activitat del treball i pot ocasionar lesions a les persones.

Hi ha situacions que podem provocar accidents ja siguin amb lesions a les persones o accidents sense lesions (incidents).

  1. Tots els accidents poden prevenir-se. Cal que coneguis el risc al que estàs exposat.
  2. Una gran part dels accidents són produits per actes insegurs dels treballadors. Aquests actes poden néixer d’actuacions insegures anteriors realitzades a qualsevol nivell de l’organització.
  3. Els accidents tenen costos molt elevats que cap organització pot consentir. Coneix les veritables conseqüències econòmiques i humanes dels accidents

Per això has de:

  • Conèixer els riscos a que estem exposats
  • Pensar que l’accident pot succeir en qualsevol moment
  • Ser conscient que a tu també et pot passar
  • Conèixer les veritables conseqüències dels accidents
  • Tenir coneixement de les pèrdues tant econòmiques com humanes que ocasionen els accidents.