Memòria d’activitat OSSMA 2019

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) publica la seva primera memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2019.

A més de l’activitat realizada pel Servei de Prevenció, per la Unitat de Medi Ambient i per Atenció Social, la memòria inclou un apartat dedicat a la relació entre aquestes actuacions i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, i un capítol d’indicadors que reflecteixen tant l’activitat de l’OSSMA com l’estat i l’evolució de la Universitat de Barcelona en els àmbits de la prevenció de riscos laborals i medi ambient.

Properament s’actualitzaran els dos capítols que en aquesta primera edició de la memòria encara es troben en construcció.

Consulteu la memòria d’activitat OSSMA 2019 Enllaç a arxiu .pdf

Portada de la memòria d'activitat OSSMA 2019