Consell d'Estudis

D’acord amb l’Estatut de la Universitat de Barcelona, els consells d’estudis estan formats per un professor, com a mínim, de cada departament que té docència al grau, un membre de l’administració, sense veu i sense vot, i una representació dels estudiants matriculats al grau en un nombre igual al de professors membres del consell.

La Facultat de Belles Arts ha constituït un Consell d'Estudis per a cada grau del centre. Aquest consell s’ocupa de tots els aspectes relacionats amb la docència del grau.

El consell escull d’entre els seus membres el cap d’estudis. Les seves funcions són:

  1. Presidir el Consell d'Estudis i encarregar-se que dugui a terme les seves funcions.
  2. Informar la Junta de Facultat i els departaments participants de l'ensenyament de Belles Arts sobre els acords presos pel Consell d'Estudis.
  3. Resoldre les sol·licituds de convalidació i reconeixement de crèdits, d'acord amb els criteris generals establerts per la Comissió Acadèmica.
  4. En acabar cada període lectiu, informar a la Junta de Facultat o a la Comissió Acadèmica sobre les incidències relatives a l'aplicació de la normativa reguladora de l'avaluació i planificació docents.

Els Consells d'Estudis dels tres graus que s'imparteixen a la Facultat de Belles Arts estan constituïts d'acord amb el que s'indica a l'article 20 del 2n Títol de l'Estatut de la UB "

Grau de Belles Arts

Consulta les dades del Consell d'estudis de l'ensenyament de Belles Arts.

Jose Antonio Asensio Fernández

Secció Escultura i creació

Jaume Fortuny Agramunt 

Secció Dibuix, ciutat i patrimoni

Augusto Roig Comamala

Secció Creació artística i pintura

Marta Negre Busó

Secció Processos artístics i edició

Ricard Guixà Frutos

Secció Art i Cultura visual

Alberto Valera Garcia

Secció Producció d'art contemporani

Roger Sansi Roca 

Departament d'Antropologia social

Laura Mercader Amigo

Departament d'Història de l'art

Beatrice Simoncini Amado

Representat de l'alumnat

Maria Elisa Gomez Romero

Representat de l'alumnat

Alicia Campo Bescos

Representat de l'alumnat

Carlos Gimenez Jimenez

Representat de l'alumnat

Carme Hernandez Ortuño 

Representat de l'alumnat

Melisa Figueroa Sanchez

Representat de l'alumnat

Marta Negre Buso 

Correu electrònic: ce.belles.arts@ub.edu 

Tel. +34 93 403 37 05

Tutories presencials 

  • Dimecres matí: d'11 a 12 h
  • Dimecres tarda: de 15 a 16 h.

 

IMPORTANT: És imprescindible demanar cita prèvia per les tutories presencials.

Grau de Conservació - Restauració de Béns Culturals.

Consulta les dades del Consell d'estudis de l'ensenyament de Conservació - Restauració de Béns Culturals.

Manuel Ángel Iglesias Campos

Departament d’Arts i Conservació-Restauració

Anna Nualart Torroja

Departament d’Arts i Conservació-Restauració

Marta Oriola Folch

Departament d’Arts i Conservació-Restauració

Cristina Ruiz Recasens

Departament d’Arts i Conservació-Restauració

   

Cristina Pastó Aguila

Departament d’Arts Visuals i Disseny

Núria Jornet Benito

Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Laura Mercadé Amigó

Departament d'Història de l'Art

Gisela Ripoll López

Departament d'Història i Arqueologia

José Miguel Vilalta Beltri

Departament d’Empresa

   

Camille Brunet Devesa

Representant dels alumnes del GCRBC

Encarna Caballero Afán

Representant dels alumnes del GCRBC

Montserrat Carrasco González

Representant dels alumnes del GCRBC

Josep Ramon Ferrer Calanda

Representant dels alumnes del GCRBC

Xènia López Gómez

Representant dels alumnes del GCRBC

Claudia Net Vall

Representant dels alumnes del GCRBC

Ariadna Queralt Aluja

Representant dels alumnes del GCRBC

   

Mar Llop

SED

Anna Nualart Torroja

Correu electrònic: ce.conservacio.restauracio@ub.edu

Tutories presencials:

  • Dimarts de 19 a 20h

Lloc:

Despatx de professorat del Departament d'Arts i Conservació-Restauració, 1r pis.

IMPORTANT: És imprescindible demanar cita prèvia per les tutories presencials.

Grau de Disseny

Consulta les dades del Consell d'estudis de l'ensenyament de Disseny.

Moret Viñals, Oriol

Cap d’estudis

Povedano Ferré, Rosa        

Secretària

Boldú Montoro, Eugeni        

PDI, Grau de Disseny, Departament AVD

Tormo Ballester, Enric         

PDI, Grau de Disseny, Departament AVD

Martínez Villagrasa, Beatriz  

PDI, Departament ACR

Mercader Amigó, Laura       

PDI, Sub-unitat d’Història de l’Art

Melé Carné, Jordi               

PDI, Facultat d’Economia i Empresa

Abril Brualla, Janna                

Estudiant, Grau de Disseny

González Romero, Míriam    

Estudiant, Grau de Disseny

Martín Izquierdo, Celia         

Estudiant, Grau de Disseny

Meng, Chaoer                       

Estudiant, Grau de Disseny

Sánchez Pedrero, Héctor    

Estudiant, Grau de Disseny

Llop Padilla, Mar

PAS

Oriol Moret Viñals

Correu electrònic: ce.disseny@ub.edu

Tutories presencials:

  • Dijous, de 13.00 a 14.00 h; i hores convingudes.

Cal sol·licitar-les amb certa antelació a: ce.disseny@ub.edu

Lloc:

Despatx de Disseny, edifici Florensa (1r pis, entre aules 13 i 14, porta dreta).

Comparteix-ho: