Baixa

L'Àrea TIC, si aplica, fa la neteja de dades de l'equip i/o baixa del nostre inventari segons cada cas:

Causa de la baixa
Equip de compra
Equip de rènting i compra centralitzada
Obsolescència
 Fes la sol·licitud.
Són equips gestionats per l'Àrea TIC. Es canviaran en properes campanyes.
Robatori
Comprova si tens contractada una assegurança de robatori.
Fes la sol·licitud per donar-lo de baixa en el nostre inventari.
Tramitem l'assegurança de robatori segons contracte de rènting.
Fes la sol·licitud i envia una còpia de la denúncia a la Secretària de l'Administració de Tecnologies.
Cessió
 Fes la sol·licitud.
Cal que disposis del document acreditatiu corresponent a la cessió (contacta amb Patrimoni).
Només es pot fer la cessió dintre del mateix departament o unitat.
 Fes la sol·licitud.
 

Els tècnics de l’ATIC duen a terme la destrucció física o la supressió segura d’informació del disc dur, amb la certificació corresponent.

Posteriorment, durant la campanya de recollida de material inservible s’ha de llençar el disc dur.

En equips de compra:

D’acord amb el que estableix el Reial Decret 110/2015, quan un equip obsolet se substitueix per un altre d’equivalent o que porti a terme les mateixes funcions que l’equip descartat, s'ha de procurar lliurar l’equip vell al proveïdor en el mateix acte de compra, a fi que el proveïdor en gestioni l'eliminació correctament.

Quan no sigui possible gestionar el residu d’aquesta manera, cal esperar a la campanya de recollida de material inservible per desfer-se de l’aparell.

En equips de rènting:

Els plecs per a la contractació del subministrament d’equips informàtics a títol d’arrendament amb opció de compra estableixen que l’adjudicatari és l’encarregat de retirar els equips que són substituïts.

En cap cas s’ha d’endur el disc dur dels equips retirats. S’han de traslladar a la unitat informàtica corresponent perquè siguin destruïts. La unitat o departament es compromet a no llençar un equip de rènting, tampoc durant les campanyes de recollida de material inservible que gestiona l’Administració del Centre juntament amb l’OSSMA.

  • La baixa administrativa de l'equip a l'inventari de Patrimoni.
  • La retirada de l'equip o reciclatge a un punt verd a través del servei de l'OSSMA.
  • La comunicació a TIC per procedir a la neteja de dades i/o baixa d'inventari TIC, aquesta comunicació la pots fer a través de la petició corresponent.

En el cas dels equips de compra, si es vol fer la donació d’equipament informàtic de la UB a una altre entitat, cal posar-se en contacte amb Patrimoni per disposar de la documentació acreditativa corresponent per a la cessió.

En el cas dels equips de rènting, només es pot donar dins del mateix departament o unitat de la UB. Cal fer la petició al PAU.

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: