Detall

Beca de la Fundació Mondariz

Notícia | 13-06-2013

La Fundació Mondariz Balneario de Pontevedra convoca el XVI Encuentro de Paisaje Fundación Mondariz Balneario, que es regirà per la convocatòria i bases següents:
El o la becària es compromet a realitzar el treball d'acord amb la seva formació i personalitat, sota qualsevol criteri estètic i lliurement, atenent, però, la tècnica artística a una interpretació referencial visual o anímica del paisatge a l'aire lliure.
La beca es convoca per a un període comprès entre el 10 i el 29 de setembre de 2013 i consisteix en l'allotjament a l'Hotel Balneari Mondariz en règim de pensió completa en habitació doble compartida; despesa de bugaderia per un màxim de 100 € per becari (IVA inclòs); import de les despeses justificades de trasllat al balneari Mondariz, en transport públic i categoria turista, fins a un màxim de 150 €; i, material a utilitzar en el transcurs de la beca, en els termes recollits en el Reglament de règim intern, per un màxim de 250 €. Qualsevol altra despesa serà a càrrec de manera exclusiva de la persona participant.
En acabar l'estada, la Fundació exposarà les obres i estudis seleccionats i es reservarà una obra per a un futur museu. S'inclourà en el catàleg de l'exposició una obra del becari corresponent, en col·laboració amb el director de la beca. Igualment, percebrà una participació del 20 % sobre l'import de les vendes dels becaris durant el període d'exposició.
Hi poden participar els alumnes matriculats al segon i tercer cicles de l'ensenyament de Belles Arts. Caldrà presentar:

• Una sol·licitud (recollir-la a Secretaria)
• Currículum
• Expedient acadèmic
• Dossier d'obra recent (màxim 10 obres)
• fotocòpia DNI
• CD amb tota aquesta documentació en format PDF

• Una obra pictòrica. La Facultat preseleccionarà tres alumnes que participaran en la selecció final, duta a terme per la Fundació Balneari Mondariz.
Les dates de presentació són els dies 20 i 21 de juny de 10 a 14 hores, a la Secretaria del Centre.
La present convocatòria està subjecta a les condicions establertes a les bases de la convocatòria publicada per la Fundación Mondariz Balneario. Preguem que les obres no seleccionades siguin recollides en el termini màxim de 15 dies a partir de la data de resolució del tribunal. Si no, la Facultat no se'n fa responsable.
Barcelona, 11 de juny de 2013


Comparteix-ho: