Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Fisiologia Integrativa

Mobilitat

Grups/laboratoris amb vinculació amb el màster

A més del personal docent de la UB, participen en la docència del màster de forma estable i continua, professionals, professors i investigadors d’altres universitats i centres de recerca, que imparteixen seminaris i conferencies o bé tutoritzen treballs de fi de màster. Aquestes universitats i centres de recerca, son:

·         Departament de Fisiopatologia Metabòlica, Universitat de Lleida

·         INEFC-Lleida

·         Centre d’Ált Rendiment de Sant Cugat (CAR)

·         IIBB-CSIC

·         IIBB-CSIC/IDIBAPS

·         Fundació Clínic

·         Hospital Universitario La Fe, Valencia

·         Departamento de Educación Física, Universidad Las Palmas de Gran canarias

·         Aston University, Birmingham

·         Université Paris XIII

·         Universidad de Oporto

·         Universidad de Antofagasta (Chile)

·         Université Paul Sabatier, Toulouse (Francia)

·         University of Strathclyde, Glasgow (UK)

·         Laboratorio EventLab, UB

Per fer pràctiques amb grups externos a la Universidad de Barcelona hay que formalizar un convenio, con el proyecto correspondiente, y entregarlo en secretaría de la Facultad. 

BEQUES ERASMUS PER REALITZAR ELS TFM

Comparteix-ho: