La UB i la Facultat

  escut
  Escut

  Escut situat sobre la porta principal de l'edifici dels Estudis Generals de Barcelona, seu de la Universitat des del 1539 fins el 1717. Actualment es troba al costat de l'entrada del Paranimf a l'Edifici Històric, a la Plaça de la Universitat.

  Arxiu fotogràfic de la Universitat de Barcelona

  gravat
  Edifici dels Estudis Generals de Barcelona

  Gravat de l'edifici dels Estudis Generals de Barcelona, situat al capdamunt de la Rambla, que, per això, rebria el nom de Rambla dels Estudis. El seu funcionament s'inicià el 1539 i fou la seu de la Universitat de Barcelona fins que Felip V, el 1717, la suspengué pel decret de Nova Planta i la traslladés a Cervera. L'escut que es trobava sobre la seva porta principal és ara al costat de l'entrada del Paranimf a l'Edifici Històric, a la Plaça de la Universitat.

  Arxiu fotogràfic de la Universitat de Barcelona

  Vista de la construcció de la primera planta
  Edifici Històric

  Construcció de l'actual Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Va ser dissenyat per l'arquitecte Elies Rogent i edificat a l'actual Plaça de la Universitat. La seva construcció s'inicià el 1863 i finalitzà el 1871. Durant molts anys va ser la seu de la Facultat de Geologia.

  Arxiu fotogràfic de la Universitat de Barcelona

  Façana amb la pancarta "No a la Guerra"
  La facultat actual

  Vista de la façana principal de la Facultat de Ciències de la Terra (abans Facultat de Geologia) i de la valla de la finca Güell dissenyada per Antoni Gaudí, al davant. 

  Foto: Josep Maria Rué

Comparteix-ho: