Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Emergències i Protecció Civil
Actors i Polítiques de Seguretat OB 2n semestre 3
Anàlisi del Món Actual OB 1r semestre 3
Canvis Socials i Problemes de Seguretat OB 1r semestre 3
Comunicació Estratègica OB 1r semestre 3
Construcció i Anàlisi de Dades OB 1r semestre 3
Direcció i Planificació Estratègica OB 1r semestre 3
Emergències Globals Sanitàries OT 2n semestre 3
Emergències Mediambientals OT 2n semestre 3
Escenaris Jurídics de Seguretat OB 2n semestre 3
Ètica de la Responsabilitat OB 1r semestre 3
Habilitats del Lideratge OB 1r semestre 3
Metodologies Quantitatives i Qualitatives OB 1r semestre 3
Models de Direcció OB 2n semestre 3
Organització dels Sistemes de Seguretat OB 1r semestre 3
Planificació Urbanística i Risc OT 2n semestre 3
Pràctiques Externes OB 2n semestre 3
Principis de Resposta en Emergències i Gestió de Crisis OB 1r semestre 3
Riscos Psicosocials i Emergències OT 2n semestre 3
Riscos Tecnològics Industrials i NBQR OT 1r semestre 3
Treball Final de Màster OB 2n semestre 6
Especialitat: Itinerari lliure
Actors i Polítiques de Seguretat OB 2n semestre 3
Anàlisi de Casos Policials OT 2n semestre 3
Anàlisi del Món Actual OB 1r semestre 3
Canvis Socials i Problemes de Seguretat OB 1r semestre 3
Comunicació Estratègica OB 1r semestre 3
Construcció i Anàlisi de Dades OB 1r semestre 3
Direcció i Planificació Estratègica OB 1r semestre 3
Dret i Intel·ligència Artificial OT 2n semestre 3
Emergències Globals Sanitàries OT 2n semestre 3
Emergències Mediambientals OT 2n semestre 3
Escenaris Jurídics de Seguretat OB 2n semestre 3
Ètica de la Responsabilitat OB 1r semestre 3
Globalització i Economies en Crisi OT 2n semestre 3
Habilitats del Lideratge OB 1r semestre 3
Intel·ligència de Dades (Big Data) i Ciberseguretat OT 2n semestre 3
Intel·ligència OT 2n semestre 3
Metodologies Quantitatives i Qualitatives OB 1r semestre 3
Models de Direcció OB 2n semestre 3
Nous Desafiaments a la Seguretat Pública OT 2n semestre 3
Organització dels Sistemes de Seguretat OB 1r semestre 3
Planificació Urbanística i Risc OT 2n semestre 3
Plans de Seguretat i d'Emergències OT 2n semestre 3
Pràctiques Externes OB 2n semestre 3
Principis de Resposta en Emergències i Gestió de Crisis OB 1r semestre 3
Resolució de Conflictes OT 2n semestre 3
Riscos Psicosocials i Emergències OT 2n semestre 3
Riscos Tecnològics Industrials i NBQR OT 1r semestre 3
Sistemes de Compliment Ètic i Normatiu (Compliance) OT 2n semestre 3
Transformació Digital OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster OB 2n semestre 6
Especialitat: Seguretat Corporativa
Actors i Polítiques de Seguretat OB 2n semestre 3
Anàlisi del Món Actual OB 1r semestre 3
Canvis Socials i Problemes de Seguretat OB 1r semestre 3
Comunicació Estratègica OB 1r semestre 3
Construcció i Anàlisi de Dades OB 1r semestre 3
Direcció i Planificació Estratègica OB 1r semestre 3
Dret i Intel·ligència Artificial OT 2n semestre 3
Escenaris Jurídics de Seguretat OB 2n semestre 3
Ètica de la Responsabilitat OB 1r semestre 3
Globalització i Economies en Crisi OT 2n semestre 3
Habilitats del Lideratge OB 1r semestre 3
Metodologies Quantitatives i Qualitatives OB 1r semestre 3
Models de Direcció OB 2n semestre 3
Organització dels Sistemes de Seguretat OB 1r semestre 3
Pràctiques Externes OB 2n semestre 3
Principis de Resposta en Emergències i Gestió de Crisis OB 1r semestre 3
Resolució de Conflictes OT 2n semestre 3
Sistemes de Compliment Ètic i Normatiu (Compliance) OT 2n semestre 3
Transformació Digital OT 2n semestre 3
Treball Final de Màster OB 2n semestre 6
Especialitat: Seguretat Pública
Actors i Polítiques de Seguretat OB 2n semestre 3
Anàlisi de Casos Policials OT 2n semestre 3
Anàlisi del Món Actual OB 1r semestre 3
Canvis Socials i Problemes de Seguretat OB 1r semestre 3
Comunicació Estratègica OB 1r semestre 3
Construcció i Anàlisi de Dades OB 1r semestre 3
Direcció i Planificació Estratègica OB 1r semestre 3
Escenaris Jurídics de Seguretat OB 2n semestre 3
Ètica de la Responsabilitat OB 1r semestre 3
Habilitats del Lideratge OB 1r semestre 3
Intel·ligència de Dades (Big Data) i Ciberseguretat OT 2n semestre 3
Intel·ligència OT 2n semestre 3
Metodologies Quantitatives i Qualitatives OB 1r semestre 3
Models de Direcció OB 2n semestre 3
Nous Desafiaments a la Seguretat Pública OT 2n semestre 3
Organització dels Sistemes de Seguretat OB 1r semestre 3
Plans de Seguretat i d'Emergències OT 2n semestre 3
Pràctiques Externes OB 2n semestre 3
Principis de Resposta en Emergències i Gestió de Crisis OB 1r semestre 3
Treball Final de Màster OB 2n semestre 6
Comparteix-ho: