Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Treball final de màster

El TFM

El treball final de màster consisteix en la presentació d'un projecte o informe que tingui per objectiu general:

 1. Analitzar situacions o problemes de seguretat o qualsevol aspecte que hi estigui relacionat (en aquest cas, el format del TFM pot ser un projecte o informe d'investigació, una anàlisi de riscos o bé un informe jurídic).
 2. Plantejar una intervenció sobre aquesta realitat (el format pot ser el d'un pla d'actuació, un pla de seguretat, un pla de prevenció o un pla estratègic).
 3. L'avaluació d'actuacions o polítiques de seguretat (el format pot ser d'un projecte o un informe d'avaluació, o d'una anàlisi de polítiques).
 4. La intervenció en algun aspecte organitzatiu i de gestió (el format pot ser d'un projecte o d'un pla de reforma organitzatiu).

 

Procediment

Els tutors designats pels departaments determinen els temes sobre els quals poden versar els treballs de final de màster. A partir de les propostes rebudes, el coordinador elabora una llista de tutors i de temes per oferir a l'alumnat (també és possible que l'alumne faci una proposta), i d'acord amb els criteris de selecció establerts, els assigna. La funció del tutor és orientar i supervisar el TFM que es proposi sur a terme l'estudiant.

 

Calendari del curs 2021-2022

PRIMER QUADRIMESTRE

 • Selecció tema i tutor de TFM: del 16 de gener a l'1 de febrer
 • Sol·licitud als tutors de les seves línies temàtiques ofertades: 16 a 20 de gener
 • Publicitació als alumnes del llistat de temàtiques i tutors: 23 de gener
 • Selecció, per part dels alumnes, de temàtica i tutor:  23 a 27 de gener
 • Petició, per part dels alumnes, de temàtiques i tutor fora d'oferta: 23 a 27 de gener
 • Fixació definitiva de temàtica i tutor: 31 de gener
 • Taller de recerca: 1 de febrer

 

SEGON QUADRIMESTRE

Presentació i defensa oral de TFM:

1r Torn

 • Presentació TFM: 1 al 22 de juny
 • Publicació tribunals: 23 de juny
 • Defensa davant tribunal: 26 al 30 de juny
 • Reavaluació (no hi ha defensa davant tribunal): 4 al 8 de setembre

 

2n Torn

 • Presentació TFM: 5 al 7 de setembre
 • Publicació tribunals: 8 de setembre
 • Defensa davant tribunal: 13 al 15 de setembre
 • Reavaluació (no hi ha defensa davant tribunal): 27 al 29 de setembre
Comparteix-ho: