Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Primer curs

Litigació Civil

Coordinadors: Elena Palomares Balaguer (UB, Pàgina web personal) i Eloy Moreno Tarrés (ICAB, Pàgina web personal)

M1:

M2:

T1:

T2:

T3:

Litigació Administrativa

Coordinadors: Joaquín Tornos Mas (UB, Pàgina web personal) i Sergi Chimenos (ICAB, Pàgina web personal)

Litigació Penal

CoordinadorsUjala Joshi (UB, Pàgina web personal) i Juan Carlos Zayas (ICAB, Pàgina web personal)

M1:

M2:

T1:

T2:

T3:

Litigació Social

CoordinadorsPilar Rivas Vallejo (UB, Pàgina web personal) i Enrique Garcia Echegoyen (ICAB, Pàgina web personal)

Mediació i arbitratge

CoordinadoraNancy Vernengo (UB, Pàgina web personal)

M1:

M2:

T1:

T2:

T3:

Intensificació en litigació civil

Coordinadors: Elena Palomares Balaguer (UB, Pàgina web personal) i Eloy Moreno Tarrés (ICAB, Pàgina web personal)

M0:

T0:

Intensificació en litigació penal

Intensificació en litigació social

Intensificació en litigació administrativa

Assessorament jurídic empresarial

Coordinador: Daniel Vázquez (Pàgina web personal)

M1:

M2:

T1:

T2:

T3:

Habilitats professionals

Pràctiques externes I

Comparteix-ho: