Universitat de Barcelona

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Pràctiques

Pràctiques externes

El pla d’estudis del màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional contempla la possibilitat de cursar pràctiques externes en el marc d’una assignatura optativa. Les Pràctiques Externes és una assignatura optativa de 3 crèdits que es cursa de forma íntegra en institucions i empreses.

Les pràctiques externes tenen com a principals objectius aplicar els coneixements adquirits en el màster, i desenvolupar les competències de la titulació en altres contextos d’aprenentatge.

Tota la informació referent al procediment i organització de les pràctiques està descrita en el pla docent de l’assignatura. La gestió dels convenis de les pràctiques externes del màster es realitza des de l’Oficina de Pràctiques i Borsa de treball.

 

Normativa de pràctiques externes:

 

Règim de la seguretat social de les pràctiques acadèmiques:

Comparteix-ho: