Universitat de Barcelona

Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Matrícula

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

Optativitat lliure

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

 

El màster de Criminologia consta de dues branques o especialitats:

  • Política Criminal, que tracta els problemes criminològics amb vista a la detecció de les causes del delicte, la prevenció dels delictes, el tractament dels infractors i l'avaluació de la política criminal.
  • Sociologia Juridicopenal, que té un component summament interdisciplinari i crític amb el funcionament efectiu del sistema penal, propi d'una criminologia crítica.

 

És obligatori cursar les matèries comunes i una branca sencera de les dues de què consta el màster. La resta de crèdits, fins als 90 crèdits ECTS, es poden triar lliurement d’entre la resta de matèries.

El màster està dissenyat de manera que es poden cursar com a optatives les assignatures obligatòries de la branca no escollida, per si es vol rebre tot el contingut criminològic essencial del màster.

El Treball de Fi de Màster és l'última matèria que es cursa, i en cap cas no pot ser avançada, ja que constitueix el colofó del màster en què l'alumne ha de demostrar haver assolit els coneixements, les habilitats i les capacitats requerides.

Com en tots els màsters oficials de la UB, les assignatures tenen només una convocatòria d'examen, i es recomana optar per l'avaluació continuada, tal com s'estableix en els plans docents de les assignatures.

En principi, i amb caràcter general, no hi ha prevista cap convalidació. Només s'estudiaran possibles convalidacions, cas per cas, de les assignatures d'altres màsters oficials que es regeixin pel sistema de crèdits ECTS.

Comparteix-ho: