Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Jurídics Avançats

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Del 25 de gener al 18 de juny de 2021 (ambdós inclosos).


Resolucions: 30 de març i 30 de juny de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del Màster té en compte els criteris següents en el procés de selecció de candidats:
Expedient acadèmic de la titulació d'accés (50 %).
 • Carta de motivació (25 %). Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un escrit que expliqui els motius pels quals volen cursar el màster d'Estudis Jurídics Avançats.
 • Currículum (25 %). Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un currículum vitae que exposi la seva trajectòria acadèmica i professional.
  Els estudiants nacionals d’un país en el que el català o l’espanyol no sigui llengua oficial hauran d’acreditar un nivell B2 d’espanyol.
 • Procediment de resolució

  • Primera resolució: 30 de març de 2020
  • Segona resolució: 30 de juny de 2020

  Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada fins al dia 20 de març i 19 de juny respectivament.


  Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

  Matrícula


  Procés de matriculació tancat

  Comparteix-ho: