Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Professorat

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

Aprofundiment en Dret Administratiu -> Francesc Rodríguez Pontón (pàgina personal)

Disseny i Anàlisi de Polítiques Públiques -> Antoni Fernández

Gestió Financera -> Joan Canals Daurella (CV) i José Bonifacio Saez Madrid (pàgina personal)

Gestió de Recursos Humans en el Sector Públic -> Juan José Mauri Majós (pàgina personal)

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

Gestió juridicoadministrativa

Contractació Administrativa-> Francesc Xavier Padrós (CV)

L'Administració Electrònica: Règim Jurídic i Implementació -> Ferran Farriol Vilà (CV) i Domenec Sibina Tomas (Pàgina personal)

Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern -> Àgata Solernou Viñolas (Pàgina personal)

Govern Local -> Ricard Gràcia Retortillo (Pàgina personal)

 

Gestió economicofinancera

Anàlisi Financera i Gestió dels Projectes Públics -> Daniel Albalate del Sol (Pàgina personal)

Comptabilitat Pública Avançada -> Antonio Muñoz

Control i Auditoria Pública ->Daniel Mas Fontcuberta

Polítiques i Estratègies Pressupostàries -> Xavier Mestre Rosanes i Daniel Montolio Estivill (Pàgina personal)

 

Gestió de persones

Gestió de Competències Professionals -> José Navarro Cid

Relacions Col·lectives en el Sector Públic -> Victor Laspalas

Racionalització i Gestió de Personal en el Sector Públic -> Francisco Sánchez Montero

Política i Direcció en el Sector Públic -> Juan José Mauri Majós (pàgina personal)

 

Avaluació de les polítiques públiques

Disseny i Anàlisi d'Organitzacions Públiques -> Esther Pano Puey (Pàgina personal)

Gestió Pública i Partenariat -> Jose Luís Martínez-Alonso (Pàgina personal)

Governança i Polítiques Públiques -> Mariona Tomàs (Pàgina personal)

La crisi de la Covid19. Impacte institucional i de gestió -> Joan Ridao

Tècniques i Mètodes d'Avaluació Pública -> Marçal Ferrer

Direcció i Gestió d'Institucions Públiques -> Esther Pano Puey (Pàgina personal)

 

Orientació a la recerca

Institucions i Valors Públics Contemporanis -> Jaume Magre Ferran (Pàgina personal) i Lluís Medir (Pàgina personal)

 

Comparteix-ho: