Universitat de Barcelona

Màster de Comptabilitat i Fiscalitat

Presentació

Taula d

El màster de Comptabilitat i Fiscalitat ofereix la formació pràctica necessària per capacitar especialistes en els camps de la comptabilitat, la fiscalitat i l'auditoria. Aquesta formació els ha de permetre dirigir i dur a terme feines vinculades amb aquestes matèries en empreses de qualsevol tipus i dimensió de manera eficaç i fonamentada.
En un futur immediat, s'esdevindran canvis deguts a l'harmonització de la normativa comptable i fiscal a escala europea i a l'increment dels requisits de transparència en tots els àmbits. Això fa que les organitzacions necessitin experts en la matèria, amb bones competències per assimilar les noves normatives i adaptar-se a les noves realitats de manera ràpida, en un mercat global i altament competitiu.

El curs està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres o Ciències Empresarials, i a professors mercantils, de manera que puguin assolir coneixements de nivell avançat relacionats amb la comptabilitat, la fiscalitat i l'auditoria de comptes.

Dades bàsiques

Interuniversitari No
Crèdits 60
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Especialitats
  • Comptabilitat
  • Fiscalitat
Centre de gestió Facultat d'Economia i Empresa
Places 40
Idioma de docència castellà (80 %) i català (20 %)
Preu orientatiu per crèdit 66 euros per crèdit (95 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2019-2020.
Coordinació M. DEL CARMEN BARCONS VILARDELL
Comparteix-ho: