Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Ciències Actuarials i Financeres
Estadística de l'Assegurança OT 6
Fonaments de l'Assegurança OT 6
Matemàtica de l'Assegurança OT 6
Mètodes Quantitatius de Valoració Financera OT 6
Plans Públics de Previsió OT 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Models Actuarials i Financers Aplicats
Càlcul Numèric OB 2.5
Comptabilitat de l'Empresa Asseguradora OT 2.5
Dret Fiscal, Bancari i Borsari OB 5
Econometria Financera OB 5
Economia Financera Internacional OB 5
Estadística Actuarial OB 5
Finances Empíriques OT 2.5
Finances Estocàstiques OB 5
Gestió dels Riscos Financers OB 5
Gestió Quantitativa de Riscos OB 5
Instruments Financers Avançats: Productes Estructurats OT 2.5
Matemàtica Actuarial OB 5
Models Estadístics Aplicats OT 2.5
Operacions Actuarials sobre Grups i Invalidesa OT 2.5
Plans de Pensions. Gestió Integrada d'Actius i Passius OB 5
Pràctiques Externes OT 5
Programació i Aplicacions OB 2.5
Quantificació Avançada de Riscos OB 5
Reassegurança OT 2.5
Solvència OB 5
Treball Final de Màster OB 15
Especialitat: Models Actuarials i Financers Avançats
Ampliació de Finances Estocàstiques OT 2.5
Anàlisi Financera Multivariant OT 2.5
Càlcul Numèric OB 2.5
Cooperació i Estratègia en Finances i Assegurances OT 2.5
Dret Fiscal, Bancari i Borsari OB 5
Econometria Financera OB 5
Economia Financera Internacional OB 5
Estadística Actuarial OB 5
Finances Estocàstiques OB 5
Gestió dels Riscos Financers OB 5
Gestió Quantitativa de Riscos OB 5
Intel·ligència Computacional en Finances i Assegurances OT 2.5
Matemàtica Actuarial OB 5
Models Avançats de Matemàtica Actuarial OT 2.5
Models Estadístics OT 2.5
Plans de Pensions. Gestió Integrada d'Actius i Passius OB 5
Programació i Aplicacions OB 2.5
Quantificació Avançada de Riscos OB 5
Solvència OB 5
Treball Final de Màster OB 15
Comparteix-ho: