Universitat de Barcelona

Màster de Direcció d'Empreses de l'Esport

Pla d'estudis

Segons la normativa general de la UB, així com la normativa específica de la Facultat d’Economia i Empresa, els ensenyaments oficials de màster universitari tenen com a finalitat que l’alumnat adquireixi una formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a la promoció de la iniciació en tasques investigadores, i han de concloure amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball final de màster.

Dins d’aquest marc, el màster universitari de Direcció d'Empreses de l'Esport inclou en el pla d’estudis l’assignatura Treball Final de Màster, de 10 crèdits ECTS.

L’estudiant ha d’integrar i aplicar —amb criteri professionalitzador, creatiu i innovador— les competències adquirides al llarg del màster, i incorporar-hi les que són específiques (autonomia, iniciativa, posada en pràctica, etc.).

El treball està definit com a autònom, encara que hi ha un tutor que ha d’acceptar el projecte i donar orientació a l’alumne. Al llarg del desenvolupament del treball, l’estudiant es pot reunir amb el tutor per presentar-li els informes de seguiment del treball.

La Comissió de Màster designa el professorat tutor dels treballs finals del màster.

El treball es presenta i defensa en una sessió pública davant d’un tribunal.

Comparteix-ho: