Universitat de Barcelona

Màster d'Economia

Organització i metodologia docent

La metodologia d'aprenentatge del màster es basa en classes presencials i es requereix l'assistència dels estudiants. La dedicació a aquest màster es considera que ha de ser a temps complet.

El màster d’Economia consta de 120 crèdits. Durant el primer i segon trimestres, els alumnes estudien una sèrie de matèries bàsiques (40 crèdits), que inclou Matemàtiques, Microeconomia, Macroeconomia i Econometria.

Al tercer, quart i cinquè trimestres, els estudiants han de cursar assignatures optatives (60 crèdits) i completar dues de les àrees del màster, cosa que els permet d’especialitzar-se en àrees d'interès per a la professió o la recerca futures. Les opcions que s'ofereixen són les següents:

  • Economia Pública
  • Economia Regional i Urbana
  • Creixement i Comerç
  • Govern i Mercats
  • Jocs, Comportament i Incentius

Finalment, durant el sisè trimestre, els estudiants han de fer el Treball Final de Màster (TFM) sobre un tema que sigui del seu interès, en base als conceptes i mètodes adquirits durant el programa.

Comparteix-ho: