Universitat de Barcelona

Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Sortides professionals

El programa té, entre els seus més de 250 exalumnes, professionals amb formació d'enginyer, jurista i economista que exerceixen funcions directives o tècniques en les àrees següents:
  • Direcció de regulació, d'estratègia corporativa, de relacions institucionals i direccions generals d'operadors públics o privats que presten serveis d'interès general.
  • Direccions generals i sectorials d'instrucció i recerca en organismes públics de regulació i supervisió de mercats, o autoritats de promoció i defensa de la competència.
  • Assessories jurídiques tant d'operadors públics o privats com d'organismes de supervisió i regulació o autoritats de la competència.

  • Direccions generals i tècniques dels ministeris responsables de la planificació i regulació de serveis públics.
  • Àrees tècniques i directives de les empreses de consultoria econòmica, jurídica o estratègica, i en les empreses d'assessoria jurídica.
Comparteix-ho: