Universitat de Barcelona

Màster d'Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

Beques i ajuts

Tots els alumnes que sol·liciten l’admissió al màster poden sol•licitar alhora bonificacions i ajuts de matrícula a la Universitat de Barcelona respecte al preu dels drets de matrícula a cost complet de 100 euros el crèdit ECTS (6.000 euros pel programa complet de 60 crèdits ECTS).

El màster compta amb la col•·laboració de la Fundació Carolina, institució publicoprivada que promou les relacions culturals i la cooperació en matèria educativa i científica entre Espanya i els països de la comunitat iberoamericana. La Universitat de Barcelona i la Fundació Carolina (amb el patrocini de la Fundació Agbar) concedeixen ajudes de matrícula i beques d’allotjament, manutenció i altres despeses per cursar el programa.

La beca comprèn els conceptes següents:

  • Ajut de 2.000 euros a la matrícula del curs, complementària a la bonificació del preu de la matrícula i ajut de la mateixa Universitat de Barcelona de 2.000 euros addicionals. Els 2.000 euros restants de drets de matrícula i les taxes són a càrrec de l’alumne becat.
  • Allotjament, manutenció i diners de butxaca: import equivalent a 750 euros al mes durant vuit mesos. D’aquest import se n’han de deduir els impostos corresponents.
  • Desplaçament: bitllet en classe turista d’anada i tornada des del país d’origen de la persona becada.
  • Assegurança mèdica no farmacèutica de malaltia i accidents, contractada directament per la Fundació.
  • El gaudi de la beca és incompatible amb qualsevol altre tipus de beca o remuneració econòmica, sense coneixement i autorització expressa de compatibilitat de la Fundació Carolina.

Per sol·licitar aquesta beca la persona candidata ha d'omplir i enviar la sol•licitud electrònica que es troba en el web de la Fundació Carolina: www.fundacioncarolina.es.

En l’edició 2013-2014, la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona van concedir als alumnes europeus una bonificació de matrícula de 3.240 euros; als becaris de la Fundació Carolina, una bonificació i ajuda de matrícula que sumaven 2.000 euros, i als alumnes no europeus, una bonificació de 1.080 euros respecte als drets de matrícula a cost complet, que eren de 6.000 euros.

Addicionalment, el mateix màster ofereix beques d’estudi als millors candidats que les sol•licitin quan fan la sol licitud d’admissió. La quantitat que les persones becades poden rebre depèn de les possibilitats i del nombre de beques i ajuts que el mateix màster ofereixi.

I tant en una modalitat com en l'altra, els millors alumnes del màster poden optar a estades de pràctiques remunerades de quatre a cinc mesos i mig de durada en organismes públics, empreses regulades i empreses de serveis de consultoria i assessoria amb què s’han establert relacions estables de col·laboració durant les anteriors edicions.

Els alumnes en pràctiques poden rebre una ajuda d’entre 500 i 900 euros al mes durant la seva estada en pràctiques (entre 2.500 i 4.500 euros en total per una estada de cinc mesos), excepte els alumnes becats per la Fundació Carolina o institucions similars que mantenen la beca d’allotjament, manutenció i altres despeses durant la seva estada en pràctiques.

També convé consultar les beques i els ajuts per a estudiants de màster universitari per informar-se sobre els requisits, tràmits i terminis per sol·licitar altres beques o ajuts.

Hi ha beques i ajuts de tota mena i en qualsevol etapa universitària: per fer recerca, per participar en programes d’intercanvi, per accedir a cursos d’estiu, per ampliar estudis o investigar a l’estranger, per treballar de lector, per fer pràctiques laborals en altres països, etc.

Tota aquesta informació és accessible des del portal de beques de Món UB.
Comparteix-ho: