Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Cultural

Organització i metodologia docent

Tipologia d’ensenyament: presencial. Les classes combinen teoria i pràctica, i algunes assignatures inclouen seminaris, visites fora de la Universitat, xerrades amb professionals del sector cultural, etc. A més de presentacions i classes magistrals, s’utilitza activament el Campus Virtual i altres recursos electrònics. Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben en els plans docents.

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h. L’horari pot variar depenent de les assignatures que es cursin.

Nombre d’estudiants: 35.

Les classes tenen lloc a la Facultat d'Economia i Empresa. Algunes assignatures, en especial les optatives corresponents a altres màsters, poden fer-se en altres facultats de la Universitat de Barcelona.
Comparteix-ho: